AHVALİM

Yemliha Gürlek
Yemliha Gürlek

Boyum orta halli, göz­le­rim çakır,
Bir pel­tek dilim var, her yer de şakır,
Be­de­nim ham bakır, içim tam­ta­kır,
Dı­şar­dan ba­kan­lar zen­gin bi­lir­ler.

En­di­şe üzün­tü beni bi­tir­miş,
Kal­bi­min tam or­ta­sı­na otur­muş,
Beni alıp kay­nar suya ba­tır­mış,
Dı­şar­dan ba­kan­lar azgın bi­lir­ler.

İçimi sız­la­tır kes­kin bir acı,
Sağ­lı­ğım yerin de, nedir bu sancı,
Gözüm de yok elin tek­ke­si tacı,
Dı­şar­dan ba­kan­lar vur­gun bi­lir­ler.

Se­vin­cim ha­ya­lim içim de esir,
Kim­se­ye söz­le­rim ey­le­mez tesir,
Bun­dan deli gönül olur mü­te­es­sir,
Dı­şar­dan ba­kan­lar kız­gın bi­lir­ler.

Ta­li­hi­ne sız­la­nı­rım sız­la­rım,
Yıl­lar geçti nemli durur göz­le­rim,
Gece gün­düz sarı gülü öz­le­rim,
Dı­şar­dan ba­kan­lar üzgün bi­lir­ler.

Çam or­ma­nı bağ­rım, tu­tu­şup yanık,
Yana yana yürek kor küle dönük,
Ah­va­lim hep soluk, ah­va­lim sönük,
Dı­şar­dan ba­kan­lar gül­gün bi­lir­ler.

Al­dır­ma ey gönül, yo­rul­ma bu kadar,
Üzün­tü­nün ol­ma­dı­ğı yer mi var,
Her ne­re­ye var­sam ora bana dar,
Dı­şar­dan ba­kan­lar gez­gin bi­lir­ler.

Aya­ğım da sızı, başım da duman,
Ham­dol­sun güç verir kalbi me iman,
Beni tanır dini bütün Müs­lü­man,
Dı­şar­dan ba­kan­lar ızgın bi­lir­ler.

Gür­lek adın gibi gür­ler ta­şar­sın,
Nerde hayır varsa ora ko­şar­sın,
Ka­de­rin de ya­zı­la­nı ya­şar­sın,
Dı­şar­dan ba­kan­lar gar­gın bi­lir­ler.

- Elbistan Kaynarca, Yemliha Gürlek tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/9793105/yemliha-gurlek/ahvalim