SAĞLIK

Ramazan Pamuk
Ramazan Pamuk

Her nefese bin bir şükür
Kıymetini bil sağlığın
Akıl yürüt eyle fikir
Kıymetini bil sağlığın

Lütfü kerem eylemiş Hakk
Derde deva vermiş mutlak
Geziver çay dere otlak
Kıymetini bil sağlığın

Terk eyle necisi kiri
Elzemdir her şeyden beri
Dökülsün anlının teri
Kıymetini bil sağlığın

Fırsat elden kaçar ise
Kuş yuvadan uçar ise
İnsan derde dûçar ise
Kıymetini bil sağlığın

Bin bilsen bilene danış
Az ye, az uyu, az konuş
Güller diken yollar yokuş
Kıymetini bil sağlığın

Ecel kapıyı çalmadan
Azrail çıkıp gelmeden
Yaşarken henüz ölmeden
Kıymetini bil sağlığın

Hilkati der ben bir geda
Böyle takdir etmiş Huda
Hem uyanık hem uykuda
Kıymetini bil sağlığın

- Elbistan Kaynarca, Ramazan Pamuk tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/9328665/ramazan-pamuk/saglik