KOPTU GİDİYOR

Can Uğur
Can Uğur

Gen­ler­de sorun var, can'da sı­kın­tı
İnsan­lık in­san­dan koptu gi­di­yor
Din­ler karma karış çokça yı­kın­tı
Her­kes bir de­ği­şik taptı gi­di­yor


Me­zar­da sağ yana geçer sol yanın
Bit­ti­ği yer ora en son rü­ya­nın
Akı­be­ti sonu belli dün­ya­nın
Bir yan­dan dep­rem­le kepti gi­di­yor


Kimi Hak yo­lun­da kimi tek­le­di
Ki­mi­si kay­bet­ti kimi ek­le­di
Her­kes ayrı ayrı göçün yük­le­di
Se­va­bı­nı alan kaptı gi­di­yor


So­nun­da Az­ra­il ge­lecek galip
Bir gün yok olur­sun bak sende ölüp
Allah’ın em­riy­le dün­ya­ya gelip
Yapan va­zi­fe­sin yaptı gi­di­yor


Her­kes mü­la­kat­sız bir sınav olur
Kimi geçer kimi sı­nıf­ta kalır
Vi­ra­jı­nı yan­lış yol­la­ra alır
Ba­zı­sı ters yola saptı gi­di­yor


Ne ola­cak bi­le­mez­sin ya­rı­na
Gü­na­hın çok ise bak za­ra­rı­na
Kimi Ce­hen­ne­min baktı nâr'ına
Kimi Cen­ne­te göz kırp­tı gi­di­yor


Can Uğur yü­rü­rüm zaman izin­den
Çık­tım yo­ku­şun­dan geç­tim dü­zün­den
Öldü nice insan virüs yü­zün­den
Ko­ro­na çok fena çarp­tı gi­di­yor- Elbistan Kaynarca, Can Uğur tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/9024015/can-ugur/koptu-gidiyor