AKIL

Yemliha Gürlek
Yemliha Gürlek

Tek yaprakta hakkı gösterir arif

Gafil, ormanda hakkı edemez tarif

Tefekkür olmazsa neylesin maarif

Eyi düşün hakkın sahibi akıl.

 

Bir virüs bir yiğidi öldürür

On tonluk fili çocuk çekip götürür

Şu evreni acep kimler döndürür

Eyi düşün izan sahibi akıl.

 

Nüfus çoğaldıkça bolluk artıyor

Mevla’m kullarına ikram ediyor

Zahitler anlıyor mülhid bakıyor

Eyi düşün insaf sahibi akıl. 

 

Varlık darlık seni anar ilahi

Yerler gökler sana ayan ilahi

Her azamız bir tanzimi ilahi

Eyi düşün izan sahibi akıl. 

 

- Elbistan Kaynarca, Yemliha Gürlek tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/7789341/yemliha-gurlek/akil