İLAHİ FERMAN/KUR’AN

Ramazan Pamuk
Ramazan Pamuk

İLAHİ FER­MAN/KUR’AN

Allah bize sun­muş kur­tu­lun diye
Alıp da du­va­ra asma gar­da­şım
Re­su­le gön­der­miş kutlu he­di­ye
N’olur bana kızıp küsme gar­da­şım

Bu kitap, bu mesaj, ayet ve sure.
Ömür gelip geçer bakma ku­su­ra
Her gelen gi­di­yor biz­de­dir sıra
Önün de tuzak var düşme gar­da­şım.

Yusuf' u ku­yu­ya dü­şü­ren kul­lar
Yakub’un gö­zün­den bo­şal­dı sel­ler
Sen Allah'a bak ne dese eller
Sab­ret gel had­di­ni aşma gar­da­şım.

Ölçü var mizan var te­ra­zi ve kefe
Ok doğru ol­maz­sa var­maz he­de­fe
Elif ile başla va­rır­sın gafa
Oku: doğru yol­dan şaşma gar­da­şım.

Re­su­le üm­me­tiz yalan ya­kış­maz
İnsan nefsi için gay­ya­ya düş­mez.
Allah'ı terk edip şirke bu­laş­maz 
Gel ta­mu­ya doğru koşma gar­da­şım.

HİLKATİyim Kur’an oku dur­ma­dan
Az­ra­il gelip de canın al­ma­dan
He­sa­ba çek nef­si­ni vade dol­ma­dan
Irmak ol et­ra­fa taşma gar­da­şım.

- Elbistan Kaynarca, Ramazan Pamuk tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/7657174/ramazan-pamuk/ilahi-fermankuran