NEYLESİN HAKİM

Yemliha Gürlek
Yemliha Gürlek

Mahkemeye düşmüş Habil’le Kabil

Ne maniler döker gönül bağı dil

Hakim bey ne kadar olsa da adil

Avukat neler der, hakim neylesin.

 

Vurulmuş suçsuz günahsız maktul 

Hasımı ehline yedirmiş keşkül

Adı batsın yokluk her yerde müşkül

Avukat neler der hakim neylesin. 

 

Şöhretli tuhaf bir dava vekili

Keskin gür sesiyle öyle etkili

Zayıfsa davacının müvekkili

Avukat neler der, hakim neylesin. 

 

Maktul müvekkil birbirine düşman

Esas mücrim saklı, azade kurban

Rüşvet hile yalan, her derde derman

Avukat neler der, hakim neylesin. 

 

Hile dolu avukatın fetvası

Gözü gönlü hep karunun kasası

Kaybolan hakkın yok mu kazası

Avukat neler der, hakim neylesin. 

 

Eşref zadeninse mühim mesele

Toz dumana döner yollar gör hele

Bu davayı önce alırsın ele

Avukat neler der, hakim neylesin. 

 

"Harp hile"tabirin tutar avukat

Sisten histen isten, alır malumat

Her iki cihanda olur malamat 

Avukat neler der hakim neylesin. 

 

Her çareye başvurmak olur mu meşru

Zedelenir adaletin gururu

Koru gözet beyim, dilsiz mağduru 

Avukat neler der hakim neylesin. 

 

Çağırır mübaşir, belliki hatip

Keşif karar zarar, yazıyor kâtip

Davalı da davacı da muzdarip

Avukat neler der hakim neylesin. 

 

Nice vakalara ben oldum şahit

Güçlüler güçsüzü ediyor tehdit

Hâline bakarsın, geçinir zahit

Avukat neler der hakim neylesin. 

 

Günahkar, hakime verir bir selam

Anlatır hikaye vel hasıl kelam

Düzmece bir karar, asılır ilam

Avukat neler der hakim neylesin.  

 

 

 

- Elbistan Kaynarca, Yemliha Gürlek tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/7626234/yemliha-gurlek/neylesin-hakim