BÜTÜN BİLDİĞİMİZ 

Ahmet Bulut
Ahmet Bulut

Şu kürre’i arzda mükevvenatta,
Haddi aşıp ısrar etme inatta,
Eşsiz eser şu muhteşem sanatta,
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz…

Ölçülmez biçilmez sonsuz her yanı,
Usanıp yorulma sen seni tanı,
Nerden gelip nere gidiyor sonu?
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz…

Aklı cüz’i kulda küllisi Hakta,
Bizim bildiğimiz Evrende nokta,
Ne hikmetler gizli varda ve yokta,
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz…

Görüp işitiriz nereye kadar?
Sır yüklü bir düğüm ne ola kader?
Çırpınıp biz bizi etsekte heder,
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz…

Alimler Arifler kalıyor aciz,
Uzak dur kibirden hoş değil taciz,
Madden tokuz lakin manada açız,
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz…

Ney nasıl nerede zorca cevabı,
Uzak dur haramdan kazan sevabı,
Toplayıp çıkarıp yapsak hesabı,
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz…

Ne zaman kıyamet koparsa nasıl?
Hisset muammayı çöz fasıl fasıl,
Nedir bu sonsuzluk gaye ne asıl?
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz…

Kâinatın neresinde yerimiz?
Haber versin bir bahtiyar erimiz?
Ölenlerden bigânedir dirimiz,
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz…

Ay Güneş Yıldızlar aşk ile döner,
Ol deyip yaratmış Rabbimde hüner,
Adem’den bu yana kim göçüp konar?
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz…

Şu sonsuz alemde daha neler var,
Nurdan Cennet-ala Cehennemde nar,
İmanla yaşayıp ölmek güzel kâr,
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz…

Ezel ebed anlatılır Kur’an’da,
Mehdi zuhur eder ahir zamanda,
Yetiş Hak Resulü ahdi-emanda,
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz…

Şair Bulut dile getir doğruyu,
Derin sancı Hakk dindirir ağrıyı,
Yapıyorum insanlığa çağrıyı,
Bütün bildiğimiz bilmediğimiz!..

- Elbistan Kaynarca, Ahmet Bulut tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/7626222/ahmet-bulut/butun-bildigimiz