DEVLET

Yemliha Gürlek
Yemliha Gürlek

DEVLET

 

Siyaset abidesi, yalnız millet namına

Karıştırmaz hoş bakar, elifine lamına

Eşittir egemendir, olgununa hamına

Bizim okuduğumuz, Allah’tan sonra devlet.

 

Karma hükümet nedir, yaman da olsa yavan

İnilerler uçarlar, arı dolu boş kovan

Saray halının yerin, tutar mı kara savan

Bizim dokunduğumuz, Allah’tan sonra devlet. 

 

Düşüncenin anası, bir hayatın eseri

Hesap alır hesap verir, her sefiri neferi

Her tarafta görülür, tarih olur tesiri

Bizim katıldığımız, Allah’tan sonra devlet. 

 

Halkının menfaati, vicdanında büyük dert

Derdi vatandaş derdi, hali baştan sona mert

Gönlünde gizli şefkat, bakışları bazen sert

Bizim şakıdığımız, Allah’tan sonra devlet. 

 

Her iki yönü korur, maneviyat maddiyet

Zamanın idaresi, bir siyasi zihniyet

Tüm halkı kucaklayan, en üstün hakkaniyet

Bizim kokladığımız, Allah’tan sonra devlet. 

 

"Egemenlik milletin" egemenlik mutlaktır

Gerisi teferruat, hesap kitap otlaktır

Adaletsiz başkanın, akıbeti çatlaktır

Bizim sakındığımız Allah’tan sonra devlet. 

 

Anayasa partili, halk gergin hukuk gergin

İsterim ki idare, olsun erginden ergin

Güvenlik tehlikede, millet bundan tedirgin

Bizim koruduğumuz, Allah’tan sonra devlet. 

 

Allah bir, ay güneş bir, devlet bir, bir hükümdar

Kanun yapar ılga eder, para basar hükümdar

Şu fani dünyada, hükümdar da mihmandar

Vergi toplar, af eder, harpte sulhta kalender

Şu bizim varlığımız, Allah’tan sonra devlet. 

- Elbistan Kaynarca, Yemliha Gürlek tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/7527755/yemliha-gurlek/devlet