HAYIR GETİRE

Ahmet Bulut
Ahmet Bulut

Sarkarsa bulutlar göklerde gürler,
Rahmete gark olur çatlamış çöller,
Harami var geçit vermiyor yollar,
Allah sonumuzu hayır getire...

Mutlu gönülleri hüzün bürüdü,
Sevgi zâil oldu sevda eridi,
Barış sırra kadem bastı çürüdü,
Allah sonumuzu hayır getire...

Fütursuzca kul hakkını yiyorlar,
Günahların kirli suyla yuyorlar,
Gemisin kurtaran kaptan diyorlar,
Allah sonumuzu hayır getire...

İhtiras uğruna alınıyor can,
Zirveye taşındı haksız şöhret şan,
Gün yok ki akmasın oluk oluk kan,
Allah sonumuzu hayır getire...

Kimsesiz garipler görülür hâkir,
Bulunmaz metelik cepler tamtakır,
Zengin daha zengin fakirde fakir,
Allah sonumuzu hayır getire...

Sevgi saygı hatır gönül yok oldu,
Tedavülden çekileli çok oldu,
Ne hikmetse haksızlıklar hak oldu,
Allah sonumuzu hayır getire...

Uyanıklar suyun gözün tutuyor,
Anlamak güç kaybetse de utuyor,
Büyük balık küçüğünü yutuyor,
Allah sonumuzu hayır getire...

İnsanlığa onmaz yara açıldı,
Adil paylaşıma kefen biçildi,
Her nesne büyüdü ahlak küçüldü,
Allah sonumuzu hayır getire...

Huzur yitik kim aradı kim buldu?
Tefrika hükmetti olanlar oldu,
Batıl hakikate galebe çaldı,
Allah sonumuzu hayır getire...

Kural değişmiyor bugünde dünde,
Dünya yol alıyor korkulu yönde,
Büyükler arkada küçükler önde,
Allah sonumuzu hayır getire...

Şair Bulut gayri sabrımız taştı,
Dönen dolaplara akıllar şaştı,
Kudurmuş Haçlılar çizmeyi aştı,
Allah sonumuzu hayır getire!..

- Elbistan Kaynarca, Ahmet Bulut tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/7221540/ahmet-bulut/hayir-getire