ELİ KANLI YAHUDİ

Ahmet Bulut
Ahmet Bulut

Kudüs yutacağın bir lokma değil,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...
Dilerim kurduğun tuzakta boğul,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...

Salya saçtın kudurdukça kudurdun,
Filistin halkını yürekten vurdun,
Hakk’ın gazabına uğrasın yurdun,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...

Unutuldu sanma Şaron kasabı,
Sorulacak ölenlerin hesabı,
Senden gayri var herkesin nesebi,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...

Tüm Dünya nefretle ayağa kalktı,
Kirli hesapların tersine aktı,
Şu insanlık senden usandı bıktı,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...

Coni dayın seni bastırdı faka,
Kulak ver sözüme zannetme şaka,
Girdin bataklığa takıldın köke,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...

Güzelim Dünyaya külli zararsın,
Kuyruğunla oynar belâ ararsın,
Çıkar için her kılığa girersin,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...

Senin Hakk’ın haritadan silinmek,
Pay edilip dilim dilim dilinmek,
Söyle marifet mi gaddar bilinmek?
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...

Senden olmayanı köle sayarsın,
Fikrin bozuk pis nefsine uyarsın,
Sıfırın altında çukur ayarsın,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...

Gazze’nin feryâdı gökleri sardı,
Bütün çabaları imdattı cardı,
Bunca kan dökmeye ne Hakk’ın vardı,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...

“Tevrat on emirde” öldürme diyor,
Kanı kanla değil su ile yuyor,
Barbarca can alman Yezid’e uyor,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...

Alma pis ağzına Kudüs’ü sakın,
Kanatlandın lâkin zevalin yakın,
Karşında “Türkiye” edebin takın,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi...

Şair Bulut sel misali kan aktı,
Nemelazımcılar korkakça baktı,
Seni yok etmenin sırası-vakti,
Gözü dönmüş eli kanlı Yahudi!..

- Elbistan Kaynarca, Ahmet Bulut tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/7192534/ahmet-bulut/eli-kanli-yahudi