BİRLEŞİN EY TÜRK ÂLEMİ BİRLEŞİN

Mehmet Ayaz
Mehmet Ayaz

Ayrı düşen elbet acılar çeker
Birleşin ey Türk milleti birleşin
Daralır düşmana boynunu büker
Birleşin ey Türk âlemi birleşin

Eski günler varsın eskide kalsın
Irkımız soyumuz bir araya gelsin
Başkanlara bizim ricamız olsun
Anlaşın ey Türk âlemi anlaşın

Toplanın da bir masaya oturun
O dağılan gücünüzü artırın
Paylaşın da hepinize yetirin
Paylaşın ey Türk âlemi paylaşın

Yaza dönüm gayri bitsin kışınız
Aşılmayan engelleri aşınız
Zaman kaybetmeden hemen koşunuz
Koşunuz ey Türk âlemi siz koşun

Kaldır aranızdan kederi yası
Lider olmak milletimin sevdası
Birlik olanların gür çıkar sesi
Gürleşin ey Türk âlemi gürleşin

İnşallah sanırım Türk’ün günüdür
Caydırırsak savaşların sonudur
Bu bizim dinimiz barış dinidir
Barışın ey Türk âlemi barışın

Birleşin de giyin İslam tacını
Örnek alın Osmanlının gücünü
Güvende İslam’dan al ilacını
Kavuşun ey Türk âlemi kavuşun

Sizler değil onlar sizden korksunlar
Üstümüzden ellerini çeksinler
Dursun gücümüze şöyle baksınlar
Güçlenin ey Türk âlemi güçleşin

AYAZOĞLU bizler değil biz olun
Ayrı değil güçlü tek bir söz olun
Aslınıza dönün sağlam öz olun
Birleşin ey Türk âlemi birleşin

- Elbistan Kaynarca, Mehmet Ayaz tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/6943462/mehmet-ayaz/birlesin-ey-turk-alemi-birlesin