BÜYÜK İMAM

Yemliha Gürlek
Yemliha Gürlek

Fitne zuhur eylemiş,yenilmez bir taşkın sel,
Müminlerin içinde,eser acı kara yel,
Kurtardı şeriatı,bidattan uzak bir el,
İlmin adabın sözü,tevhit İmamı Azam.

İdarenin hâlinden,zaman olmuş bir sazak,
İnsanlar birbirine,kurarken sinsi tuzak,
Ulema fetva verir,tevhit ilminden uzak,
Bozdu tüm oyunları,akait İmamı Azam.

Karanlık bir çağda,şahlandı bilgenin sesi,
İslâmî bidatlardan kurtarmaktır gayesi,
İflahını kestiler,kesilmedi nefesi,
Ehli sünnet rehberi, şehit İmamı Azam.

Uzak durdu zandan,taassubdan taklitten,
Kaçardı tehlikeden,teenniden akitten,
Haksız kazançtan uzak,uzak haksız nakitten.
Buca tüccar içinde,Vahit vahit İmamı Azam.

Öğrenirken öğretir,suyu kaynaktan içer,
Fetvası zalimleri,zülfikar gibi biçer,
Şu hayır ile şerri,tutup özünden seçer.
Hoşça baktı zatına,zahit İmamı Azam.

Hak adalet adına,şehadete yürüdü,
İlham idrak kaynağı,nezarette çürüdü,
Ehli sünnet şeriat,Şu alemi bürüdü,
Hoşça baktı zatına,şahit İmamı Azam.

Mekan dondu zaman sustu,alimin ölümüne,
Yüzbin dönüm yazsalar,yetmez bir dönümüne,
Fikri hür, ilmi hür,helal olsun ömrüne,
Şu doğunun fatihi,şehit İmamı Azam.

Saltanat sahibinde,hakikatlar aranmaz,
Bir hak yolun yolcusu,çıkarcıya yaranmaz,
Bu kutlu çevresinde,apık sapık barınmaz,
Numan ebu Hanife, vakit İmamı Azam.

- Elbistan Kaynarca, Yemliha Gürlek tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/6809161/yemliha-gurlek/buyuk-imam