RABBİM

Yemliha Gürlek
Yemliha Gürlek

Ölçülmez tartılmaz hayale sığmaz,

Azdırır şaşırtır daraltır boğmaz,

Ehattir, bölünmez, doğurmaz, doğmaz,

Büyütür yaşatır öldürür Rabbim.

 

Münezzeh cisimden mekandan yönden,

Görür sağdan soldan, arkadan önden,

Varlıklar yaratmış, topraktan gönden,

Yaratır yaşatır öldürür Rabbim. 

 

Hiç bir şey şanına noksanlık vermez,

Kuluna zulmetmez, kimseyi germez,

Hiç haksızlık etmez, yurdundan sürmez,

Yaşatır öğretir bildirir Rabbim. 

 

Şu âlemi kaç boşaltır doldurur,

Sevdiğini rahmetine daldırır,

Düşenin elinden tutar kaldırır,

Ağlatır sızlatır güldürür Rabbim.

 

Bir hayale gelmez nasıl ne şekil,

Suret değil cevher değil kul değil,

Azametin düşün secdeye eğil,

Yaşatır ağlatır güldürür Rabbim. 

 

İdare edersin kudretin metin

Bir nizama bağlı günün saatin,

Gazabın şiddetli azabın çetin,

Şerleri rahmete dönderir Rabbim. 

 

Gaflet,uyku ölüm senden sürülmüş,

Her şey yedi kudretinde dürülmüş,

Sultanlık ululuk sende görülmüş,.

Sadece ol derse oldurur Rabbim.

 

Tecelli edersin, görünmem göze,

Et kemik kan verdin, can verdin bize,

Güvendik inandık verdiğin söze,

Yaşatır anlatır bildirir Rabbim. 

 

Âlemin sahibi ezeli ahir,

Ne varsa gözetir, batın ve zahir,

Vadesi yeteni eylemez tehir,

Yaşatır büyütür öldürür Rabbim. 

 

 

- Elbistan Kaynarca, Yemliha Gürlek tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/6321966/yemliha-gurlek/rabbim