BEYAZ GELİNE KAVUŞTU DAĞLAR

Mehmet Ayaz
Mehmet Ayaz

Çoktan beri kara donlu dururdum

Beyaz gelinliğe kavuştu dağlar

Baktıkça insana hüzün verirdin

Beyaz gelinliğe kavuştu dağlar

Karalarla durmak kam verir bize

Beyazlar güzeldir hoş gelir göze

Şükür rahmet geldi tüm yurdumuza

İstediği dona kavuştu dağlar

Hep göklere bakıyordu gözümüz

Rahmet olmayınca gülmez yüzümüz

Göller ile duruyordu özümüz

Gayri suyun alır bahçeler bağlar

Toprak kurudukça çiftçiler solar

Ekini sararır gözleri dolar

Akan gözyaşını kim gelir siler

Suyunu aldıkça güler ovalar

Yaz gününe benziyordu havalar

Sessiz duruyordu dalda yuvalar

Sular çekildikçe kalmadı avlar

Emri hak gelmiştir bulutlar ağlar

İşte yetiştirdi yağmuru karı

Ancak o gönderir hiç yoktan varı

Kulunun Mevlası o sadık yari

Hep ondadır her dertlere devalar

Kar altından yeşil otlar bitmez mi

Çiçekler açarda bülbül ötmez mi

Arılarda ballarını tutmaz mı

o ballarda vardır bin bir şifalar

AYAZOĞLU biraz sabretsek keşke

Rahman sevgisi getirir aşka

Yazın kışın güzelliği bir başka

Al yeşil güzellik gönüller eyler

- Elbistan Kaynarca, Mehmet Ayaz tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/6142629/mehmet-ayaz/beyaz-geline-kavustu-daglar