NEYİN VAR GÖNÜL

Ramazan Pamuk
Ramazan Pamuk

Gönül yayla yayla çiçek gezersin
Kovanlar dolusu arın var mı ki?
Şu fani dünyadan vefa beklersin
Bu gün geçti gitti, yarın var mı ki? 

 

Bakarsın bal iken, zehirdir aşın
Nasıl gelip geçti şimdiki yaşın
Yüce dağlar gibi dik durur başın
Gün değse erimez karın var mı ki? 

 

Neye yaslanırsın berktemi belin?
Niye böyle coşar bulanık selin
Solmaz mı hazanla açılan gülün
Ötsen bülbül gibi zarın var mı ki? 

 

Hak dostu piranlar yaktılar özü
Hakka bağladılar gece gündüzü
Vahdeti Vücutta, enel hak sözü
Mansur olup çıksan darın var mı ki? 

 

Ömür suya benzer çağlayıp akar
Aşıklar aşkından bendini yıkar
Bir ela gözlüyü bulsan ne çıkar
Ebedi sarmaya yarin var mı ki? 

 

Lastik edip çeksen ne kadar uzar
Felek şad eder mi, rahatın bozar
Ağzını açmışta bekliyor mezar
Başka bir gidecek yerin var mı ki? 

 

HİLKATİ nefs ile hevaya kanma
Her yüze güleni dost olur sanma
Haramdan elin çek, narına yanma
Mahşer yeri sıcak,serin var mı ki? 

 

- Elbistan Kaynarca, Ramazan Pamuk tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/5583375/ramazan-pamuk/neyin-var-gonul