KORONA ÖNLEMDEN GÜÇLÜ DEĞİLDİR

Nusret Yılmaz Külekçi
Nusret Yılmaz Külekçi

Bilinen bir gerçek göz ile gördük

Salgınlar önlemden güçlü değildir

Tek ilaç korunmak ve böyle bildik

Salgınlar önlemden güçlü değildir

Anlamıyor nerden çıktı ve nedir

Tek çare temizlik ve bil ki sudur

Hayatın bilinen gerçeği budur

Salgınlar önlemden güçlü değildir

Acı yaşanmadan önlem alınsın

Gayret içinde çaresi bulunsun

Koca dünyada bu böyle bilinsin

Salgınlar önlemden güçlü değildir

En kısa zamanda bitsin bu vaka

Hiçbir bir canlı rast gelmesin bu oka

Bilinen bir gerçektir ve mutlaka

Salgınlar önlemden güçlü değildir

KÜLEKÇİ bu derde konundu tanı

Kimisine bıraktı kötü anı

Gayret ile geldi, her derdin sonu

Salgınlar önlemden güçlü değildir.

- Elbistan Kaynarca, Nusret Yılmaz Külekçi tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/4125380/nusret-yilmaz-kulekci/korona-onlemden-guclu-degildir