ZAMANDA ZAMAN

Can Uğur
Can Uğur

Erit yağı böl ekmeği

Taş taşı yiyor bu zaman

Bırakma kürek çekmeyi

Boş boşu yiyor bu zaman

Fakir içini döküyor

Zengin habire ekiyor

Para parayı çekiyor

Beş beşi yiyor bu zaman

Kedi de kendince paşa

Fare kaçar koşa koşa

Dökme ha bulguru boşa

Aş aşı yiyor bu zaman

Gerçek âlem artık göçmüş

Sanal âlem almış uçmuş

Hayaller kendinden geçmiş

Düş düşü yiyor bu zaman

Güçlünün yüzer gemi'si

Kimi zalimin hami'si

Kafa kafaya kimisi

Baş başı yiyor bu zaman

Can Uğur'um yellerinde

Sürüklendim hallerinde

On parmağın ellerinde

Tuş tuşu yiyor bu zaman

- Elbistan Kaynarca, Can Uğur tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/3591497/can-ugur/zamanda-zaman