KRAL DEĞİŞTİ

Can Uğur
Can Uğur

Hey dünya bir nice asır dönersin

İçinde kanunlar, kural değişti

Kendinle dost musun kimi yenersin

Atlar nice koştu Kral değişti

 

Adem'le Havva' dır aslı kaşesi

Zamanla değişti Eşe, Ayşe'si

Sefası olanın dolu neşesi

Cefası olana maral değişti

 

Şimdiki yazdığım yarına dündü

Çok önce at ile eşekle dendi

Ulaşım binek' ten bine'ğe döndü

Dur, al, kolaylaştı, var, al, değişti

 

Şimdi sanma eski imdi başkadır

Anlamları aynı semti başkadır

Çuval eskisinden şimdi başkadır

Örüldü zamanla haral değişti

 

Can uğur yazdı da verdi bir yel' e

Ustadan ustaya gör neler gele

Porselen yön aldı hep elden ele

Kütahya değişti, Güral değişti

- Elbistan Kaynarca, Can Uğur tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/3287345/can-ugur/kral-degisti