T.C. İCRA DAİRESİ

T.C.

ELBİSTAN

İCRA DAİRESİ

2010/2886 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, --- Ada No, 481 Parsel No, Karagüney Mahalle/Mevkii, Güblüce Köyü, Satışa esas dosya içerinde yer alan 24/02/2014 tarihli bilirkişi raporunda; ''Söz konusu taşınmaz toprak yapısı itibariyle 3. sınıf kıraç (Çiftçi şartlarıyla sulanabilen) tarım arazilerinden olup, Kumlı-Tınlı-Hafif Killi % 4-5 eğimli tarım arazilerindendir. Keşif tarihi itibariyle üzerinde Bağ dikili olup, Bağlar normal vejetasyonunu sürdürmektedir.'' denilmektedir.

Adresi

: K.Maraş ili, Elbistan İlçesi, Güblüce Köyü

Yüzölçümü

: 10.400 m2

Arsa Payı

: Tam

İmar Durumu

: Tapu kaydında niteliği kıraç tarla olarak gözükmektedir.

Kıymeti

: 26.000,00 TL

KDV Oranı

: %18

Kaydındaki Şerhler

: Dosyasında mevcuttur.

1. Satış Günü

: 15/10/2014 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü

: 10/11/2014 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri

:

ELBİSTAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ CEYHAN MAH. DULKADİROĞLU

CAD. ÇİZGİ İŞ MERKEZİ KAT 2 ELBİSTAN/K.MARAŞ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satış şartları :

İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 Damga vergisi, % 18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

( İİK m. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/2886 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.

Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi

olmayanlar için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere,

Tebliğ ve ilan olunur.10/08/201

BASIN NO:607

- Elbistan Kaynarca, İhale İlanlari bölümünde yayınlandı
https://www.elbistankaynarca.com/haber/2901687/tc-icra-dairesi