TECRÜBE İLE SABİT-37-

Gavurgayla Mevlit okutulur mu?

Yaz geçmiş, mevsim güze dönmüştü. Bunaltıcı sıcakların yerini serin esintiler almış, güz yağmurları hafiften yağmaya başlamıştı ara ara. Her ne kadar güneş insanın sırtını kızdıracak gibi sıcaksa da genel olarak serinlik hakimdi tabiata. Her yörede olduğu gibi buralarda da kışlık zahireyi hazırlamanın telaşına düşmüştü yöre insanı. Bu telaş bin yıldır hiç bitmeden süren bir telaştı. İnsana sanki yük getirmeyen, değerli bir misafirin gelmesini bekler gibi beklenilen bir durumdu aslında. Her yerde hummalı bir çalışma, ivedilikle bitirilmeye çalışılan işler, bitmez tükenmez gibi görünen bir çalışma hemen dikkatleri çekerdi. Herkes aynı telaşlı yaşamın içerisinde olmasına karşın yine de yüzler güler, kahkahalar eksik olmazdı. Bu döngü babadan oğula devreden bir mirastı belki de kim bilir?

Yazın yorgunluğu yazda kalmış, hasat mevsimi de oldukça bereketli geçmişti. Köy halkında bu mevsime has olan tatlı bir telaş daha vardı. Eş dost kendi arasında bu yıl evlenecek nişanlıların düğününün aynı haftaya rastlamamasını temin etmeye çabalıyordu kendi aralarında. Çünkü köylük yerde düğünler başlı başına önemli etkinliklerdendi. Birbiriyle çakışması ise hem eğlenceyi bozacak hem de katılımı azaltıp eğlencelerin neşesiz geçmesine sebep olacaktı ki buna asla izin verilemezdi. Ayrıca düğün meselesinin yanında bir başka etkinlik daha vardı unutulmaması gereken. O da sözlü olanların nişan törenleriydi. Gerek düğünlerin ve gerekse de nişan ve düğünlerin birbiriyle çakışmaması, mutlaka arada belli bir sürenin olması gerekirdi ki eğlencenin tadı gereği gibi çıkartılabilsin. Köylü hararetli bir şekilde bunun tartışmasını yapıyor, görüş alış-verişinde bulunuyordu.

Gönlü birbirine akan, göz göze gelince yürek çarpıntısı yaşayan, bakışlarına iç geçiriş gizleyen yeni yetmeleri hesaba katmıyor değillerdi ama onlar için hesap yapmanın çok erken olduğunu düşündüklerinden bu durum gündemlerine gelmiyordu doğal olarak. Sadece dedikodu kabilinden mevzusu olabilirdi böylesi olayların, daha ötesi ise ileriki zamanların konusuydu köylü için. Köyün ileri gelenlerinin karışmadığı bu durum tamamıyla bırakılmış da olmazdı tabi ki. Bu gibilerin durumuyla ilgili gerekli hesapları yapmak annelerinin işiydi. Oğlan anası oğlunun yavuklusunu kendilerine gelin olarak uygun buluyorsa kız anasına konuyu usulü dairesinde açardı. Kız anası da eğer gelen bu teklifi uygun bulursa ‘Allah yazdıysa kim ne der,’ diyerek konuya mâni bir durum olmadığına dair bir ümit verirdi. Yok eğer başka bir düşüncede ise, ‘alırım demekle alınmaz, varırım demekle varınmaz,’ diyerek bu iş için farklı hesaplarının olduğunu ima ederdi. Kim bilir belki de kız anasının gönlünde, kızın ya emmioğluna ya da dayıoğluna varması geçiyordur. Ya da,’bu mesele hah demeye tamam denilerek ayaküstü konuşulacak bir konu değil,’ de demiş olabilirdi. Her neyse onlar orda dursun…

Biz bıldırdan sözü kesilip nişanı yapılan ve bu yıl düğünü olacakların düğün gününü konuşup bir karara varan ihtiyarların sözüne kulak verelim.

Kocaman bir yerdi toplandıkları oda. Çepeçevre yer minderleriyle döşenmişti, yerde rengarenk desenli kalın bir kilim seriliydi. Ortada eski bir sini vardı, üzerinde artık kullanılmayan ama gösterişli bir mangal vardı. Birkaç ihtiyar minderlere bağdaş kurup oturmuşlar, kimisi sigara tüttürüyor kimisi de önündeki çayı yudumluyordu. Kendi aralarında konuştukları günlük konuşmalar bitmiş ve artık asıl konuşulması gereken konuya sıra gelmişti galiba.

İri yarı ve saygı duyulası bir görünüşü olan ihtiyar adam başköşe denilebilecek bir yerde, tek başına oturuyordu. Diğerleri ise karşılıklı olarak odanın iki yanına yerleşmişlerdi. Başköşedeki adam:

‘Eh, artık işi konuşmaya başlasak iyi olur.’ Fesini eliyle arkasına doğru itip geri çektikten sonra devam etti sözlerine:

‘Ahmet ağa, Hakan’ın düğününü öne alalım diyorsun da hazırlıkların tamam mı? Sonra kız tarafı ne diyor, bu konuyu onlarla da konuştun mu?

Sigarasından son birkaç nefes daha çekti soruları bitince. Bıyıkları ve sakalının üst kısmı sigaradan dolayı sararmıştı. Yüzüne yayılan tebessüm hafifçe ağzının açılmasına yol açmış, sigara dumanları da kendilerini zar zor dışarı atmaya fırsat bulabilmişlerdi. Ahmet ağa sorulara karşı hazırlıklıydı, geciktirmeden cevap verdi:

‘Tabiî ki konuştum. Onların da kanaati bu yönde. Her iki tarafında hazırlıkları tamam Hüseyin ağam.’

‘Madem her iki tarafta hazır diyorsun. Sizin oğlanın düğününü Eylül’ün ilk haftası yapalım, ne dersin?’

‘Cana minnet derim.’

‘De haydi git, hazırlığını ona göre tamam eyle.’

‘Eyvallah…’

Köy heyetinden aldığı tarihi ilk önce kendi hane halkıyla paylaştı Ahmet ağa, sonra da köyün büyüklerini yanına alarak kız evine düğün günü kesmeye gittiler. Daha doğrusu, kesilen günü onlara onaylatmaya gittiler desek daha doğru olur. Çünkü âdete göre düğün gününün resmileşmesi ancak onların da onayı alındıktan sonra gerçekleşebilirdi. Bu göstermelikte olsa yapılması gereken bir işti. Bu onay her iki tarafın hazırlıklarını bir daha gözden geçirmesini ve o süreçte yapılması gereken işleri daha süratli bir şekilde yapmasını sağlardı.

Önce düğün için okuntular -davetiye- ayarlanır... Konuya-komşuya, emmilere-dayılara, halalara-teyzelere hatırlı kişilere yani kime nasıl bir okuntu salınacaksa ona uygun çarşıdan alışveriş yapılırdı. Elbiselik kumaş, gömlek, eşarp, yemeni, çorap vs. yanı sıra köy halkına dağıtılacak şekerlere varıncaya kadar hepsi tek tek hazırlanır, çok daha hatırlı kişi varsa ona da okuntu olarak oğlak vs. gönderilirdi.

Kız tarafı içinde aynı alışveriş -oğlan tarafının ödemesi kaydıyla- yapılır. İşler bu şekilde tamama erdirilerek hiçbir şeyin eksik olmaması için dikkatli davranılırdı.

Dört gün devam edecek düğünün arefesinde davetliler düğün evine gelmeye başlarlar.

Artık düğün evine bayrak dikilmiş, bayrak direğinin ucundaki elma ile bayrağın hemen altında çakılı tahtada rengârenk kurdele şeklinde kesilmiş kumaşlar yerini almıştır. Mevsim gereği çoktan esmeye başlamış olan rüzgârın önünde bayrakla birlikte salınmaya başlamışlardır. Bu bayrağın anlamı, ‘bu evde düğün var, düğünümüze buyurun,’ demektir. Cuma günü dikilen bayrak, Pazar günü gelin almaya gidilirken bayraktar tarafından alınarak gelin alayı tekrar döndükten sonra tekrar yerine dikilecek ve Pazartesi duvak atma olayı sonuna kadar oğlan evinin damında dikili kalacaktır. Bayrak düğün törenlerin en önemli ritüellerinden biridir ve asla ihmal edilemez.

Kadınların bayrak yemeği için açtıkları yufka ekmekle başlayan yemek telaşı, gelini alıp gelerek sağ salim oğlan evine indiren samene verilen samen yemeğine kadar devam eder. Bu arada kalan her vakitte yemek pişen düğün evinde kazanlar kaynar, pilavlar pişer, içliköfteler yapılır, dolmalar doldurulur, sarmalar sarılır, kavurmalar kavrulur, sulu yemekler pişirilerek gelen misafirlere servis edilirdi.

 Düğünün ikinci günü oğlan evine toplanan ahali gönüllerince çalıp eğlenirler, çeşitli oyunlar oynayarak izleyenleri de neşelendirirlerdi. Bu arada kız evine çiğköfte malzemesi ve bolca çerez alan oğlan tarafı geline kına yakacak ekiple beraber kız evine giderdi. Bu giden ekip ‘tohum kavurt’ ismi ile anılır.

Bu ekip kına yakıp vakit ilerleyince kız evinin oğlan evinden gelenler üstünden eğlenmesi başlar. Kız evinin genç kızları bir mahkeme kurarlar. Bu mahkemede bir hâkim, bir savcı, bir avukat bir kaçta jandarma bulunur. Oğlan evinden gelenler mahkeme edilerek çeşitli cezalar verir. Bu cezalar arasında para, türkü çığırma ve bunları kabul etmeyenlere çeşitli işkence cezaları bulunurdu.

Kız evinde bunlar yaşanırken, oğlan evindeki eğlence ve coşku görülmeye değer.

Oyun oynayanları seyreden davetlilere dağıtılmak üzere Alho (Ali) efendiye çerez verilir. Verilen çerezi az bulan Alho, önüne kuşandığı önlükteki çerezi Veli’ye göstererek, ‘bu çerezi bu ahaliye nasıl yetireceğim,’ diye yarım ağız sorar.

Veli’nin de,’Allah nasıl taksim yaptıysa sende öyle taksim yap. Bak nasıl yetiyor,’ demesi karşısında;

‘Bu dediğinden bir şey anlamadım,’ der.

‘Anlamayacak ne var. Hali-vakti yerinde olanlara avuç dolusu, durumu zayıf olanlara avuç ucuyla ver.’

‘Öyle olur mu ki?’

‘Eee, sen Allah’tan daha iyimi biliyorsun?’

‘Sende haklısın,’ diyerek Velinin taksim tavsiyesine uyan Alho’nun dağıtımını beğenmeyen birisinin bu durumu düğün sahibine iletmesiyle birlikte, Alho efendiye,’ nasıl dağıtıyorsun, senden şikâyet var,’ denilmesi karşısında Alho:

‘Efendim, ben Allah’ın adaletine dikkat ederek dağıtıyorum. Ortada şikâyet edilecek bir durum yok,’ diye kendini savunur.

‘Nasıl dağıtıyorsun peki?’ dediklerinde ise şöyle karşılık verir:

‘Allah’ın çok verdiklerine çok, az verdiklerine az veriyorum.’

Her düğünde az veya çok mutlaka çerez dağıtılır. Fakat Alho efendinin dağıttığı çerez dilden dile dolaşır durur.

Alho efendi aynı zamanda çok da hoş serçe/kartal oyunu oynardı. O günde oynadı.

Serçe oyunu oynamaya giren gençleri önce ip gibi dizdi. Elinde tuttuğu bir metre kadar yaş çubuğu elini havaya kaldırarak davulcuya doğru uzatıp,’vur davulcu,’ dedi. Davul-zurna eşliğinde başlayan oyun seyredenlere unutulmaz anlar yaşatıyordu.

Alho efendi ilk önce şapkasını çıkartarak halakanın ortasına attı. Oyuna dâhil olanlarda şapkasını çıkarıp o şapkaya doğru attı. Oyunun kuralı gereği geç kalan, Alho’nun yardımcı olarak seçtiği oyuncudan sopa yiyeceği için gençler çok hızlı hareket ediyorlardı. Alho efendi elindeki sopayı çok amaçlı kullanıyordu. Yukarıya kaldırdığında mendil, aşağı indirdiğinde asa oluyordu. Eğilerek yerdeki şapkaları karıştırıyor, yarım daire kadar oynadıktan sonra kendi şapkasını alarak kafasına geçiriyordu. Oyuncuların, bir an önce şapkalarını bularak başlarına geçirme telaşı arasında geç kalanlara yardımcı tarafından vurulan sopa seyredenleri gülmekten kırıp geçiriyordu.

 Arkasından gömleğini çıkarttı. Önce tek kolunu giydi, biraz öyle ilerledikten sonra hızlıca ikinci kolunu giydi. Bu işlem birkaç defa hızlanmış şekilde devam etti. Gömleğini giyen Alho efendi bu defa da ayakkabısını çıkarıp ağzına aldı. Ayakkabılı ayağının üstüne seke seke oyuna devam etti. Bir müddet sonra ağzındaki ayakkabıyı halakanın ortasına attı. Şapka olayında olduğu gibi diğerlerinin de attığı ayakkabılarla karıştırarak kendi ayakkabısını bularak giydi. Ayakkabısını bulmakta geçikenler sırtlarına inen yaş çubuğun yerini tutarak işlemi tamamlamaya çalışıyordu. Seyredenler, en çokta çocuk kapmacada güldü. Alho, oyunuı seyreden ahalinin arasında torunu kucağında olan kadının kucağında ki çocuğu kucağına aldı. Arkadan takip edenler telaşla çocuklu kadın aradılar. Bulanlar buldu. Bulamayanlar arasında sopa yememek için telaşla on-oniki yaşındaki çocukları dahi alanlar oldu. Her oyuncunun kucağında ki çocuk farklı yaştaydı. Bu da görülmeyi değer bir görsellik katıyordu oyuna. Akabinde bir koyun postu istedi. Gelen koyun postunu ortaya attı. Leş kabul edilen postun etrafında koşuşturarak dönmeye başladı. Leşi sağa sola çekerek sürüklüyordu. Diğer oyuncularda onu taklit ediyordu. Son olarak daha önceden hazırlanan su oyuncuların üzerine serpildi. Islanan oyuncuların kanat çırpıp kartal gibi ses çıkararak dağılmasıyla oyun son bulmuş oldu. Yani Alho efendinin on parmağında on marifet vardı. Kartal oyunu denince Alho akla gelirdi.

  Gündüz oynanan oyunların geceye sarkan kısmında, gençler sinsin oynarken… kız evine kınacıları götüren erkek heyeti de kız evinde yüzük oynamaktadır. Kaybetmeye mahkûm oğlan evinin o gün düştüğü durum kimsenin umurunda değildir.

Üçüncü günü kız evine gidilir. Buna ‘gelinci gitme,’ denilir. Gelinci gidenlere ‘seymen’ adı verilir. Köye yaklaşan gelincilere, kız tarafınca çeşitli şartlar koşulur. Sonunda tatlıya bağlanan seymen kız evine ulaşır.

Kız evinden çıkana kadar çeşitli oyunlar oynayarak vaktin eğlenceli geçmesini sağlayan oğlan evi kız evinden aldıkları gelinle birlikte oğlan evine dönerler.

Hoca Musa’nın Mehmet Afşin-Tanır’dan olup, oldukça nüktedan ve bir o kadarda irfan sahibi biridir. Dönen seymen içinde komşu köydeki ahbabının düğününe iştirak eden Hoca Musa’nın Mehmet de vardır.

Mehmet emmi’nin dini bilgisinden yaralanmak isteyen bir kadıncağız Memmet emmi’ye, ‘çok sevdiği ölen kocası adına mevlit okutturmak istediğini ama kesecek kurbanlığı alacak parası olmadığını söyler...’ ve ‘Memmet emmi gavurgayla Mevlit okuttursam olur mu?’ diye sorar.

Hazır cevaplılığıyla maruf Memmet emmi de: ‘Olur olmasına da kızım, biraz gevrek düşer,’der.

Ne de olsa serde şairlik var. Dinlediğim olaylara uygun bir şiir, olayın akıllarda yer etmesine katkı sağlar düşüncesiyle sözü bağlayayım istedim.


Şair ne söy­le­sin kime ne desin
Zen­gin­den fark­lı­dır sözü fa­ki­rin.
Var mı? Zen­gin gibi peşin öde­sin
Zan­net­me ku­ru­dur tuzu fa­ki­rin.

Biri bire bölse ke­sir­li çıkar
Topuk yarık, eli na­sır­lı çıkar
Hak­kı­nı is­te­se ku­sur­lu çıkar
Gül­me­ye küs­kün­dür yüzü fa­ki­rin.

Yazın sıcak vurur, kışın da soğuk
Sesi kısık çıkar, ne­fe­si boğuk
Bir­ço­ğu zem­he­ri ayın­da doğuk
İçini ısıt­maz bezi fa­ki­rin.

Her daim ha­la­yın başın çek­mek­te
Ar­ka­da yer alır aşta ek­mek­te
Elin bağ­la­ya­rak boyun bük­mek­te
Dik­ka­te alın­maz nazı fa­ki­rin.

Ka­vur­ga ka­vu­rup mev­lit oku­tur
Ele ka­rı­şın­ca der­din unu­tur
Ümit­le ba­ka­rak ya­şa­mak budur
Gayet yufka olur özü fa­ki­rin.


Dosta he­di­ye­si bir dal gül olur
Onu der­dest eden zülüf tel olur
Sen dü­şer­sen en ya­kı­nın el olur
Da­ğıl­maz du­ma­nı tozu fa­ki­rin.

Siz bak­ma­yın kal­kan toza du­ma­na
Gö­zü­ka­ra’m geldi durdu yan yana
As­ker­de la­zım­dır kutlu va­ta­na
Ga­ye­ten berk olur gözü fa­ki­rin.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Gözükara - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.