ADA­MIN HASI NASIL BELLİ OLUR!?

Sanal alem­de bir yar­dım pay­la­şı­mın­dan ha­re­ket­le bu ya­zı­yı ka­le­me aldım. Öğ­re­tim üyesi eş­le­rin on beş bin li­ra­lık ma­aş­la­rı­nın 5 bin li­ra­sı­nın aile­si­ne yet­ti­ği­ni, ge­ri­ye kalan 10 bin li­ra­sı­nı muh­taç öğ­ren­ci­le­re ve­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti­ler. Yine iki öğ­ret­men de aynı şe­kil­de şuan da izin­de ol­duk­la­rı için hak et­me­dik­le­ri ma­aş­la­rı­nın ya­rı­sı­nı muh­taç öğ­ren­ci­le­re ve­ri­yor­lar­mış. Ve sonra da im­kan­la­rı el­ver­di­ği oran­da ver­me­ye devam ede­cek­ler­miş. Ho­şu­ma gitti, helal olsun di­yo­rum. Yine bir kısım öğ­ret­men de “eba” yön­te­mi ve ile­ti­şim yo­luy­la öğ­ren­ci­le­ri ge­liş­ tir­me­ye ça­lı­şı­yor. Öğ­ren­ci­le­ri iyi ye­tiş­tir­mek için çır­pı­nan, on­la­rın dert ve di­lek­le­riy­le il­gi­le­nen güzel öğ­ret­men­le­ri de kut­lu­yo­rum. Sağ­lık­çı­la­rın canla başla ça­lış­ma­la­rı, vatan ve mil­le­tin gü­ven­li­ği için çır­pı­nan gü­ven­lik­çi­le­ri kut­lu­yo­rum. Ada­mın hası işte onlar.

Yıl­lar­dır şu­cu­yum-şöy­le­yim, bu­cu­yum-böy­le­yim ede­bi­ya­tıy­la; hiç­bir şey yap­ma­dan, çok şey ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek par­mak sal­la­yan­la­ra du­yu­rum­dur. Ka­mu­yu ken­di­le­ri­ne hiz­met et­tir­me ve iti­bar dev­şir­me alanı gö­ren­ler, yet­ki­yi silah ve sopa ola­rak kul­la­nan­lar size söy­lü­yo­rum. Vatan mil­let sev­gi­si ede­bi­yat­ta değil, uy­gu­la­ma­da olur. Sa­de­ce ni­met­te değil, kül­fet­te de var ol­mak­tır ve bedel ödeme sı­ra­sın­da önde ol­mak­tır adam­lık.

İşve­ren­se; işini düz­gün yap­ma­sın­dan, ça­lı­şan­la­rı­nın hak­kı­nı ver­me­sin­den belli olur. Kamu gö­rev­li­siy­se; gö­re­vi­ni doğru yap­ma­sın­dan ve hayat çiz­gi­sin­den belli olur. Hangi mes­lek­te olur­sa olsun işi­nin hak­kı­nı ver­me­sin­den belli olur. Kamu eko­no­mi­sin­de­ki pay­la­şım­dan, ül­ke­ye ve in­san­la­ra kat­kı­sın­dan belli olur.

Mil­le­te yük ol­ma­ma­sın­dan belli olur.

So­kak­ta ça­lı­şan çöp­çü­ye ve za­yıf­la­ra olan dav­ra­nı­şın­dan belli olur. Gün­lük, aylık veya mev­sim­lik ça­lı­şan­la­ra karşı olan ta­vır­la­rın­dan belli olur. Aç­lık­tan seni Allah’a şi­ka­yet ede­ce­ğim diyen ço­cu­ğun ha­lin­den an­la­ma­sın­dan belli olur in­sa­nın hası. Kendi sı­nır­la­rı gibi baş­ka­la­rı­nın sı­nır­la­rı­nı bil­me­sin­den, nü­fu­zu doğru kul­lan­ma­sın­dan ve ha­ki­ka­tın pe­şin­den ol­ma­la­rın­dan belli olur. Ya­pı­lan iyi­lik­le­ri an­la­ma­sın­dan belli olur.

Elin­de im­kan­lar var­ken, her şey iyiy­ken iyi olmak kolay... Önem­li olan kriz ve fe­la­ket za­man­la­rın­da iyi ka­la­bil­mek­tir adam­lık. Arsız ar­zu­lar ve nef­ret dolu ba­kış­lar­la ve ide­olo­ji­ye sa­rı­lıp ke­nar­da ya­ta­rak yük­sek maaş al­mak­la ol­mu­yor. Ak­si­ne; çı­kar­cı kur­naz­la­ra, ya­pı­lan yan­lış­la­ra, pis­lik­le­re karşı çı­ka­bil­mek­le ve kö­tü­lü­ğe teşne ol­ma­mak­la belli olur in­sa­nın hası. Halk gibi yer, halk gibi yaşar, hakkı görür ve hak­kın ha­tı­rı­nı her şart­ta üste tutar ada­mın hası.

Ada­mın hası özgül ağır­lı­ğı ve ka­li­te­li dav­ra­nış­la­rı ile ta­nı­nır. Ka­li­te­li insan, nü­fu­zu­nu eşit-adil kul­la­nır ve ka­mu­nun iyi­leş­me­si­ne katkı sağ­lar. 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar M.Emin Elagöz - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.