Doktorların 3 gün sürecek grevi başladı

Elbistan’da, devlet hastanesinde görev yapan doktorlar ile bazı aile hekimleri, ülke genelindeki meslektaşları ile birlikte 3 günlük iş bırakma eylemine destek vermek için iş bıraktı.

Doktorlar ve aile hekimleri 14 Mart Tıp Bayramı ile birlikte 15 ve 16 Mart tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakacak. Elbistan’da da doktorlar iş bırakma eylemine destek verdi. .

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 14-15 Mart'ta, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) ile Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ise 14-15-16 Mart tarihlerinde grev yapacağını duyurdu.

HEKİMSEN’den iş bırakma eylemi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Sendikamız, ülke genelinde 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde 3 gün iş bırakma eylemi kararı almıştır. Yukarıda anılan eylem tarihlerinin tamamında; acil servis ve poliklinikleri, doğum salonu, covıd, onkoloji, hematoloji poliklinikleri adli tıp kurumu ve tüm yatan hasta servis çalışmaları kapsam dışı bırakılmıştır. COVID tanı, tedavi, filyasyon ve servislerinde çalışanlar, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak kaydıyla eyleme katılabilirler. Tüm poliklinik hizmeti verenler, kurumlarında acil icapçı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabileceklerdir. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triajlı hastalarda yaklaşım sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Ameliyathanelerde sadece acil, onkolojik cerrahiler ile kardiyak by-pass cerrahileri yapılabilecektir. Diğer elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. Sağlık kurulları ve heyet poliklinikleri hizmet vermeyeceklerdir.

Eylemlerimizin amacı; hastalarımızın, hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarının mutlu olduğu ve mümkün olan en iyi sağlık hizmetinin alınıp verildiği ideal bir sağlık sistemini ülkemize kazandırmaktır” denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise, “Emeğimiz, haklarımız için, sürekli dile getirdiğimiz acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri uzmanı, asistanı, akademisyeni, pratisyeni, aile hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi bütün hekimler bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında grevde olacağız” diye konuştu.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) da, “AHEF’in almış olduğu 14-15-16 Mart 2022 tarihli iş bırakma kararına herhangi bir sendikaya üye olmayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları da katılabilir” açıklamasını yaptı.

Alınan grev kararı süresince Elbistan Devlet Hastanesi’nde acil servis ve poliklinikleri, kadın doğum ve Covid poliklinikleri ile tüm yatan hasta servis çalışmaları haricinde poliklinik hizmetleri verilmeyecek. İlçedeki bazı aile sağlığı merkezlerindeki doktorların da eyleme destek verdiği bildirildi.

 

14 Mar 2022 - 10:07 - Güncel