11 mahalledeki 82 taşınmaz satılacak

Elbistan Belediyesi, 7’si merkez ve 4’ü de kırsal olmak üzere toplam 11 mahalledeki 82 taşınmazın açık artırma yöntemiyle satışı için ihale düzenleyecek.

Söz konusu taşınmazlar; Çiçek, Dağdere, Esentepe, Güneşli, Kümbet, Kızılcaoba, Köprübaşı, Pınarbaşı, Taşburun, Tepebaşı ve İkizpınar mahallelerinde bulunuyor.

Mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait imar durumu konut ve ticaret alanı, A2 ve plan dışı vasfında olan 82 taşınmaz açık artırma usulü ile satılacak. 11 mahalledeki taşınmazların ihaleleri, 28-29-30 Mart tarihlerinde Elbistan Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek.

Çiçek’te 2, Dağdere’de 1, Esentepe’de 2, Güneşli’de 9, Kümbet’te 3, Kızılcaoba’da 7, Köprübaşı’nda 8, Pınarbaşı’nda 1, Taşburun’da 31, Tepebaşı’nda 17 ve İkizpınar’da da 1 taşınmaz satışa sunulacak.

Toplam muhammen bedeli 14 milyon 347 bin lira olan taşınmazların tapu devir ve satış işlemleri ile ilgili tüm masraflar satın alan kişi tarafından ödenecek. Tapu devri, alacaklının belediyeye ihaleden dolayı borcu kalmadığında yapılacak. Satış bedeli üzerine tellaliye, sözleşmeye ait damga vergisi ve ihale kararlarına ait damga vergisi eklenecek.

İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının itibaren 15 gün içinde satış bedelini ödemek, satış sözleşmesini imzalamak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ödemek zorunda olacak. Alıcı, onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen 15 gün içerisinde ihale toplam bedelinin yüzde 50’sini peşin ödeyecek. Kalan yüzde 50 oranındaki miktar ise, sözleşme tarihinden itibaren 3’er aylık 2 eşit taksit halinde ödenecek. Taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde belediyeye yatırılan geçici teminat gelir kaydedilecek. Ödenen taksitler ihale tarihinden itibaren 6 ay sonra kurumdan talep edilebilecek. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemeyecek.

İhale şartnamesinde bulunan Taşburun Mahallesi’ndeki parseller üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uygulaması yapılacağından dolayı söz konusu düzenlemede ortaklık payı ( DOP ) miktarı kadar kesinti yapılacak. Yapılacak bu işlemin tüm sorumluluğu taşınmazı alan kişiye ait olacak. Satışa sunulan gayrimenkul imar planında tanımlı kullanımları haricinde değerlendirilemeyecek.

10 Mar 2022 - 18:20 - Güncel