EMYO’da Vergi Haftası konferansı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda “Verginin ülke ekonomisindeki yeri” konulu bir konferans düzenlendi.

Haber albümü için resme tıklayın

Konferansa konuşmacı olarak katılan, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Haydar İnce, dünyanın bütün ülkelerinde, devletlerin var olması ve varlığını devam ettirebilmesi için gelire ve gelir kaynaklarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

İnce, şöyle devam etti:

“Her ülkede esas itibariyle –büyüklükleri ülkelerin yapısına göre farklılık arz etmekle beraber– iki ekonomi bulunmaktadır: Kamu ekonomisi ve özel ekonomi. Kamu ekonomisi, toplumun ihtiyaçlarının devlet tarafından siyasi ve idari organların kararları altında sağlandığı, bütçe yoluyla organize edilen iktisadî faaliyet alanı olarak tanımlanabilir. Kural olarak kamu ekonomisi dışında kalan alan ise özel ekonomiyi teşkil etmektedir.

Kamu harcamaları, ancak kamu gelirleriyle finanse edilebilecektir. İşte devletin, kamu harcamalarını yapabilmesi, diğer bir deyişle üstlenmiş olduğu fonksiyonları yerine getirebilmesi için kamu gelirlerine başvurması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu gelirleri içerisinde en önemli kalem vergilerdir. Bunların yanında resim, harç ve cezalar yer alır. Vergiler, devletin ve yetkili diğer kamu kurumlarının egemenlik gücüne dayanarak, kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak ve devletin yüklendiği sosyal, ekonomik vb. diğer görevleri gerçekleştirmek üzere, gerçek ve tüzel kişilerden, karşılıksız ve cebren aldığı para şeklindeki iktisadî unsurdur. Kamu hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi, esas itibariyle vergilerin zamanında ve tam olarak tahsiline bağlıdır. Bu yüzden vergiye ilişkin ödevlerin geç ve eksik yerine getirilmesi yaptırıma tabi tutulmuştur. İşletmeler ve şahıslar her yıl kazancının belirli bir kısmını vergi olarak ödemek durumundadır. Kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV, özel tüketim vergisi gibi.

Bir ülkede işletmelerin ve şahısların gelirleri ne kadar fazla olursa toplanan vergi de o kadar fazla olur. Dolayısıyla yararlanılan hizmetler de o ölçüde artar. Vatandaş olarak bizler iyi gelir elde edersek fazla vergi ödemiş ve ülke ekonomisine daha çok katkı sunmuş oluruz. Emanet edilen bu vatanı daha da ileriye götürmek için vergimizi ödemeden kaçınmamalıyız. Bizden sonraki kuşaklara iyi bir ülke bırakmanın yolu budur.”

Konferans sonunda, Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdür V. Öğr. Gör. Muharrem Eren; 33. Vergi Haftası münasebeti ile sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması hakkında vermiş olduğu bilgiler için Dr. Öğretim Üyesi Haydar İnce’ye teşekkür etti.

Eren, katılımlarından dolayı tüm öğrenci ve personele ve ülkemizin refahı için zamanında vergisini veren tüm vergi mükelleflerine teşekkürlerini sundu.

 

08 Mar 2022 - 17:42 - Güncel