Valilikten ikinci el eşya ve hurda satışı için genel emir

Kahramanmaraş Valiliği, hırsızlık sonucu çalınan eşyaların bulunması ve olayın aydınlatılmasını kolaylaştırma adına hurda ve ikinci el malzeme alım satımını kayıt altına alınmasını öngören genel emir yayınladı.

Vali Ömer Faruk Coşkun imzasıyla yayımlanan genel emre göre; ikinci el eşya ve hurda malzeme alan satan kişiler bunu kayıt altına alacak ve envanterine işletecek. Hatta satılan malzemeye fatura kesilecek.

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım-satımının, hırsızlığın neden olduğu maddi/manevi zararları artırdığı ve adli birimlerce olayların aydınlatılmasını engelleyebildiği belirtilen genel emirde, hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amaçlandığı vurgulandı.

Yayımlanan genel emir doğrultusunda; hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir, İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi tanzim edilecek.

Cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi,  televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme gibi eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi tanzim edilecek veya eşya ile ilgili fatura alınacak.

Hurda ve ikinci el eşya alım satımları kayıt altına alınarak işletmeler tarafından envanter listesinin tutulacak. Hurda alım/satım faaliyeti gösteren kişi/firmalardan hırsızlık suçuna konu eşya/malzeme alım/satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınacak. Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işyeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulacak.

18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmayacak ve tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi de 1 yıl süre ile saklanacak.

Genel emre uymayanlar hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacak.

25 Şub 2022 - 17:20 - Güncel