Başkan General’den sicil kaydı açıklaması

Elbistan’da, ticaret siciline kayıtlı olanlar, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olsalar dahi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne ortak olamayacaklar.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, her iki sicile de kayıtlı olanların kooperatif ortaklığının devam edebilmesi için ticaret sicil kayıtlarını sildirmeleri gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan General, kooperatif ana sözleşmesinin ortaklık şartlarını düzenleyen onuncu maddesinde; diğer şartlarla birlikte ‘5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre kurulmuş meslek odasına kayıtlı esnaf veya sanatkar olmak’ şartı arandığını belirtti.

Başkan General, “Yine aynı kanunun oda kaydını düzenleyen 6.maddesinde de, ‘Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olanlar, TOBB bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkarlar odasına kaydedilemezler’ denilmektedir. Bu madde doğrultusunda ticaret siciline kayıtlı olanların esnaf ve sanatkar siciline kaydolamayacakları hüküm altına alınmıştır” dedi.

Ticaret siciline kayıtlı olanların; esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olsalar dahi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olamayacaklarının altını çizen Başkan Cuma General, bu durumda 149 kişinin bulunduğunu dile getirdi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, şöyle konuştu:

“Yapılan incelemede kooperatifimiz ortağı 149 esnaf ve sanatkarın, hem esnaf ve sanatkar siciline hem de ticaret siciline kayıtlı oldukları ve bunların tamamının da aktif kredilerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, her iki sicilde kayıtlı olanların kooperatif ortaklığının devam edebilmesi için ticaret sicil kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kooperatif ortaklığına son verilecektir. Bu durumdaki ortaklarımızın, bir an önce gerekli işlemi yapmalarını istiyoruz.”

29 Oca 2022 - 16:48 - Güncel