835 bin küçük esnafa nefes aldıracak düzenleme TBMM’de görüşülecek

TBMM çalışmalarına başlıyor. Meclisin ilk gündem maddesi küçük esnafa vergi muafiyeti getiren düzenleme olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına 64 maddelik vergi paketini görüşerek başlayacak. Meclis plan bütçe komisyonunda görüşülecek kanun teklifi 850 bin civarı küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti sağlıyor. Çiftçi destek ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, basit usulde vergilendirilen 835 bin küçük esnafın kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

Çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL’nin altındaki küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara vergi kolaylığı gibi düzenlemeler getiren teklif ile sosyal adaletin ve rekabet ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan teklifle; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor.

04 Eki 2021 - 17:06 - Güncel