Tarımsal faaliyette bulunanlara sigorta priminde dönemsel ödeme imkanı

Tarımsal faaliyette bulunanlara, kısa ve uzun vadeli sigorta ile genel sağlık sigortası ocak-haziran dönemi primlerinin temmuz ayı sonuna, temmuz-aralık dönemi primlerinin takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar ödenmesi imkanı getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca tarımsal faaliyette bulunanlar için dönemsel prim ödeme imkanı getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle tarım sigortalıları, ürün satışı ile gelir elde ettikleri ve ödeme güçlerinin arttığı dönemlerde sigorta primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmadan ödeyebilecekler.  Ayrıca, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar için de aynı süre ve şartlarda dönemsel prim ödeme imkanı sağlandı.

Buna göre, 4B’li olarak tarımsal faaliyette bulunanların aylık olarak ödenen primleri yapılan düzenleme ile genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı.

 

28 Ağu 2021 - 17:07 - Güncel