Türkmen’den asansörlere periyodik bakım ve kontrol uyarısı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Elbistan İlçe Temsilciliği Başkanı Hikmet Türkmen, denetimsizlik, bilgisizlik, periyodik kontrol ve bakım aksatılmasından dolayı her yıl yüzlerce asansör kazası meydana geldiğini söyledi.

Büyütmek için resme tıklayın

Asansörlerin periyodik kontrolleri kamusal hizmet ve kamusal denetim faaliyeti kapsamında olması gerektiğini söyledi.

Hikmet Türkmen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kent merkezlerindeki nüfus yoğunluğuna bağlı olarak yoğunlaşan çok katlı binaların ve binalarda kullanılan asansörlerin önemi ve kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde konutlar, işyerleri, hastaneler, AVM’ler gibi birçok yerde halkımızın kullandığı asansörlerin sayısının 500 binin üzerinde olduğu düşünülmektedir. Dikey yapılaşma ile bu sayının da her geçen gün artığını söyleyebiliriz. Gün geçtikçe artan asansör kullanımı, gerek ilk montaj aşamasında, gerekse de kullanım aşamasında gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmamasından, kullanım hatalarından, kullanım sırasında bakım ve onarım işinin aksatılmasından vb. birçok nedene dayalı asansör kazalarını da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde denetimsizlik, bilgisizlik, periyodik kontrol ve bakım aksatılmasından dolayı her yıl yüzlerce asansör kazası meydana gelmektedir.”

Tüm bakım ve onarım işlemlerinin aylık olarak yetkili bakım ve onarım firmalarına yaptırılması gerektiğini ifade eden Türkmen, “Güvenli bir asansör kullanımı için ilk şart standartlara uygun bir şekilde yetkili bir asansör firmasına montaj yaptırılmasıdır. Montajı bittikten sonra gerekli denetimleri gerçekleştirilen ve kullanıma açılan asansör, artık sürekli rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilir anlamı taşımamaktadır. Asansörler kamuya açık ve sürekli kullanım halinde işleyen sistemlerdir. Bu nedenle aylık olarak bakım ve onarımlarının yapılması ve arızalanan akşamların giderilmesi gerekmektedir. Tüm bakım ve onarım işlemlerinin aylık olarak yetkili bakım ve onarım firmalarına yaptırılması gerekmektedir. Hem montaj hem de bakım ve onarım aşamasında merdiven altı yetkisiz ve mühendisleri olmayan firmalar tercih edilmemelidir. Bu rutin işlemlerin sonrasında kullanıma açılan asansörlerin yıllık olarak periyodik kontrollerinin de yaptırılması gerekli ve yasal bir zorunluluktur.

Bu kapsamda ilgili yönetmelikler gereği bina yöneticileri, asansörlerde gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden dolayı meydana gelebilecek tehlike ve kazaları önlemek, kullanıcıların can ve mal güvenliğini tam olarak sağlamak amacıyla binalarında bulunan asansörlerin yılda en az bir kez A Tipi Muayene Kuruluşuna periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumlu tutulmuştur. Ayrıca bu kontroller kullanım koşullarından kaynaklı yıpranan, arızalanan akşamların tespiti ve onarımının yaptırılması için de gerekli bir durumdur. Belediyeler ise sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez bir A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Bu çerçevede ilçemizde bu kontroller A Tipi Muayene Kuruluşu olan Odamız tarafından yapılmaktadır. Kamu kurumu niteliğinde bir Meslek Kuruluşu olan Odamız, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin kamusal hizmet ve kamusal denetim anlayışıyla, tekniğine uygun olarak, deneyimli ve uzman makina mühendisleri tarafından yapılması için akredite olmuş özel bir organizasyona sahiptir.

İlçemizdeki asansörlerin periyodik kontrollerinin tamamen kamusal hizmet ve kamusal denetim faaliyeti kapsamında yürütülmesi için Odamız ile işbirliği yapan ve protokol imzalayan İlçe Belediyemize ayrıca teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kontrol sonuçlarına göre asansörlere etiket yapıştırıldığına dikkat çeken TMMOB Makina Mühendisleri Odası Elbistan İlçe Temsilciliği Başkanı Hikmet Türkmen, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Protokol kapsamında yapılan kontrol sonuçlarına göre asansörlere kırmızı, sarı, mavi ve yeşil etiket iliştirilmektedir. Kontrol sonrasında can ve mal güvenliğinde yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken eksiklikler tespit edildiğinde asansöre ‘kırmızı etiket’,  risklerin düşük derecede olması ancak yine en kısa sürede giderilmesi gerekli asansörlere ‘sarı etiket’ yapıştırılmaktadır. Kırmızı ve sarı etiket yapıştırılan asansörler, eksiklikler giderilene kadar kesinlikle kullanılmamalıdır. Kontrol sonucunda hafif kusurlu ve bir sonraki muayeneye kadar düzeltilmesi gereken küçük eksiklikler tespit edildiğinde ‘mavi etiket’, hiçbir risk taşımayan ve güvenli asansörler için ise ‘yeşil etiket’ yapıştırılmaktadır.

Sonuç olarak kırmızı ve sarı etiket yapıştırılan asansörlerin kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. kırmızı ve sarı etiket yapıştırılan asansörlerdeki eksiklikler giderilmeden, yani mavi veya yeşil etikete dönüştürülmeden asansörlerin kullanılması büyük risk taşımaktadır. Bu konuda gerek bina yöneticilerimizi, gerekse de vatandaşlarımızı uyarıyoruz.

Yaklaşık 10 yıldır yürüttüğümüz asansör periyodik kontrol çalışmaları ile ilçemizde kırmızı ve sarı etiket iliştirilen yani güvensiz olarak tabir ettiğimiz asansör oranının gün geçtikçe düştüğünü, mavi ve yeşile dönüştüğünü ve halkımızın daha güvenli asansörleri kullandığını söyleyebiliriz. Ayrıca bu çalışmamızda özellikle ilk montaj aşamasında, yetkili firmaların daha dikkatli ve titiz davranmaları, standartlara uygun asansör montajı gerçekleştirmeleri de olumlu bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada vatandaşlarımızın ve özellikle müteahhitlerin yapması gereken ilk şart yetkili asansör firmaları ile çalışması ve yetkisiz merdiven altı firmaları tercih etmemesidir.

Makina Mühendisleri Odası yaptığı tüm teknik hizmetleri kamusal denetim ve kamusal fayda anlayışını benimseyerek gerçekleştirmeye bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu çerçevede ilimizde de güvenli asansör kullanımı ve güvenli asansörlerin yaygınlaştırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmaya her zaman devam edeceğimizi belirtiyor, işbirliği içerisinde olan ilçe belediyemize de tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

12 Ağu 2021 - 16:51 - Güncel