İhlas Gayrimenkul’ün kömür sahası işletme ruhsatına onay verildi

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Elbistan’daki kömür sahası için ruhsat talebi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından uygun bulundu.

Türkiye’nin en büyük linyit kömürü sahası, yaklaşık 4,5 milyar tonluk rezervi ile Elbistan- Afşin bölgesinde yer alıyor. Bölgede halihazırda Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) bünyesinde 1 ve özel sektör bünyesinde de 1 olmak üzere bu rezervi enerjiye dönüştürmek için 2 termik santral bulunuyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF), Afşin’de C segmentini hayata geçirmek için çalışmalarına ağırlık verirken; Elbistan’da da ÇED aşamasında iptal edilen 2 adet termik santral projesinin olduğu biliniyor. Bunlardan ilki Küçükyapalak, Çatova, Eldelek ve Büyükyapalak mahallerinde planlanan Anadolu Enerji’nin kurmak istediği termik santral. Diğeri ise ilçeye bağlı Akbayır Mahallesi’ndeki Diler Holding’in kuracağı termik santral.

Bölgedeki kömür rezerviyle ilgili ruhsatlarda ve işletme hakkında aslan payı ise Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait. EÜAŞ’ın ruhsatlı sahası olan Afşin ilçesine bağlı Altunelma Mahallesi ve Tanır Mahallesi sınırları içerisinde C Santrali kurulması planlanıyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki Maden Holding tarafından hayata geçirilecek proje, her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşuyor. EÜAŞ, C segmentine ek olarak E segmenti için de proje hazırlıklarını sürdürüyor.

Elbistan’da ise Diler Holding ve Anadolu Enerji’den sonra İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi’nin de kömür sahası ruhsatı aldığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) yayımladığı ‘işlemlerinin devam etmesine onay verilen şirketler’ listesinde ortaya çıktı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) işlemlerinin devam edilmesi uygun bulunanlar listesini açıkladı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 27 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre toplam 194 adet başvuru kabul edildi.

Kurum tarafından 54 şirketin arama ruhsatı, 24 şirketin işletme ruhsatı, 27 şirketin devir, 43 şirketin temdit, 16 şirketin rödövans, 20 şirketin ihale ve 10 şirketin hisse payı devri başvurusu onaylandı.

Onaylanan işletme ruhsatı talepleri arasında Elbistan’daki kömür sahası için İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi’nin başvurusu da yer alıyor. MAPEG’in açıklamasında, işletme ruhsatı talebi uygun görülen saha ile ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor. Söz konusu şirketle yapılan görüşmede de bu konuda bilgi verilmekten kaçınılırken işlemin de belirli periyotlarda tekrarlandığı dile getiriliyor.

İhlas Grubu’nun uzun yıllardır faaliyet gösterdiği inşaat ve pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra enerji sektöründeki firması olan İhlas Gayrimenkul ise 1985 yılında kuruldu.

Şirketin internet sitesinde firma ile ilgili olarak, “2017 yılına kadar ana faaliyet konusu madencilik olan Şirket, madencilik sektöründe son yıllarda yaşanan büyük iş kazaları, uzun süren bürokratik işlemler, madencilik konusunda belirlenen politikaların uygulanmasındaki aksaklıklar, Maden Kanunu’nun ve yönetmeliklerinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, kalifiye eleman temin edilememesi, maden bölgelerindeki altyapı eksiklikleri ve emtia piyasalarındaki dalgalı fiyat hareketleri nedeni ile sektörde istenen noktaya ulaşamamıştır. Bu sebeple Şirket, faaliyet alanını genişleterek kârlılığını artırmak, faaliyetlerini daha sağlıklı yürütebilmek ve yatırımcılarını herhangi bir hak kaybına uğratmamak için mevcut ana faaliyet konusuna İhlas Grubu’nun uzun yıllardır faaliyet gösterdiği inşaat ve pazarlama faaliyetlerini ve enerji sektörünü de eklemeye karar vermiştir” ifadeleri yer alıyor.

Aynı metinde unvanı İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilen şirketin,  Manisa Salihli’de bulunan 1 adet maden işletme ruhsatının işletme hakkını rödovans sözleşmesi yaparak iştiraklerinden İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.’ye, Çanakkale merkezde bulunan 1 adet işletme izinli maden ruhsatı ile İzmir Bayındır’da bulunan 4 adet işletme talepli maden ruhsatını da CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.’ye devrettiği bilgisi bulunuyor.

30 May 2021 - 15:35 - Güncel