4 mahallede 19 adet taşınmaz satışa çıkarıldı

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı 4 kırsal mahalledeki mülkiyeti hazineye ait 19 adet taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek.

Büyütmek için resme tıklayın

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Bakış, Türkören, Gücük ve Güblüce Mahalleleri’nde yer alan arsa, arazi ve ham toprak vasfındaki 19 adet taşınmazı açık teklif usulüyle satışa çıkardı. Satışa çıkarılan taşınmazlardan 11’i Bakış Mahallesi’nde yer alıyor. Güblüce Mahallesi’nde 3 tarla, Türkören Mahallesi’nde 3 arsa ve Gücük Mahallesi’nde de 1 arazi ile 1 arsa satılacak. Toplamda 49 bin 769 metrekarelik taşınmazın satışı gerçekleştirilecek. Taşınmazlar için belirlenen tahmini bedeller ise 2 bin 500 TL ile 113 bin TL arasında değişiyor.

Söz konusu ilanda tamiri halinde kullanılabilecek bir otomobil de 40 bin TL tahmini bedelle satışa çıkarılacak.

Taşınmazların ihalesi, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürlüğü’nde yapılacak. İhale tarihi ise 6 Nisan 2021 olarak belirlendi. İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar; her bir taşınmaz için belirlenen geçici teminat, yasal yerleşim yerini gösterir belge,  tebligat için Türkiye’de bir adres bilgisi,  gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekecek.

4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5 bin TL’yi geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecek. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulacak.

 

24 Mar 2021 - 17:48 - Güncel