YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-NURİ TAPHASANOĞLU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Malzemeli Mamul Yemek Alımı ve Pişirilmesi Hizmet Alımı işihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/59598

1-İdarenin

a)

Adresi

:

KIZILCAOBA MAHALLESI VEYSEL KARANI CADDESI IBNI SINA SOKAK 7/9 46300 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ

b)

Telefon ve faks numarası

:

3444151045 - 3444151020

c)

Elektronik Posta Adresi

:

,

ç)

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)

Niteliği, türü ve miktarı

:

a) Adı: 30.802 Öğün(Adet) Malzemeli Mamul Yemek Alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)

Yapılacağı yer

:

ELBİSTAN Nuri TAPHASANOĞLU HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Mutfağında Pişirilerek Hizmet Verilecek)

c)

Süresi

:

İşe başlama tarihi

01.09.2014

, işin bitiş tarihi

31.12.2014

3- İhalenin

a)

Yapılacağı yer

:

Nuri TAPHASANOĞLU Huzurevi Müdürlüğü Kızılcaoba Mahallesi Veysel Karani Caddesi İbni Sina Sok No:7/9 Elbistan/K.Maraş

b)

Tarihi ve saati

:

08.07.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5

İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin

% 25

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde malzemeli mamul yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve100 TRY (Türk Lirası)karşılığıElbistan Mammüdürlüğü veznesine yattı Dekontu Alındıktan sonra; Nuri TAPHASANOĞLU Huzurevi Müdürlüğünde Dokuman Dekont Tebliğ Edilerek Satın alma biriminden teslim alınalınabilir.adresinden satın alınabilir.İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil110 TRY (Türk Lirası) doküman bedeliniElbistan Vakıf Bank Şubesi İban: TR180001500158007297130750yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarElbistan Nuri TAPHASANOĞLU Huzurevi Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığınaadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.

İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (Altmış)

takvim günüdür.

12.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın No: 218

#

07 Haz 2014 - 09:57 - İhale İlanlari


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.