ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.

SANTRALIMIZ ÜNİTE ASANSÖRLERİNE YEDEK MALZEME

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.SANTRALIMIZ ÜNİTE ASANSÖRLERİNE YEDEK MALZEMEalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/101671

1-İdarenin

a)Adresi

:

Çoğulhan Mahallesi 46500 AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası

:

3445242204 - 3445242202

c)Elektronik Posta Adresi

:

afsin@euas.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri

:

EUAS AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ANA AMBARI

c)Teslim tarihi

:

YÜKLENİCİ SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 45(KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MALZEMELERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

EUAS AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b)Tarihi ve saati

:

18.09.2014 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Ürünlerle ilgili teknik özellikleri içeren bilgileri ve gerekli uyarıcı dokümanları teklifi ile birlikte verecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve100 TRY (Türk Lirası)karşılığıEÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil110 TRY (Türk Lirası)doküman bedeliniVakıfbank Afşin Şubesi IBAN No: TR870001500158007287757271 Ziraat Bankası Afşin Şubesi IBAN No:TR170001000390377120435440yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarEUAS AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHABERAT SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (altmış)takvim günüdür.12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BASIN NO: 697

#

06 Eyl 2014 - 14:29 - Vefat Arşivi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.