T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ 2016/5777 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ2016/5777 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/5777 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Ekinözü İlçesi, Ortaören Mahallesi, Kepir Mevkii, 1160 Nolu parsel Kargir Ev Ahır ve Tarla vasfındaki taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; taşınmaz Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Ortaören Mahallesi, Kepir mevkii 1160 parselde konumlu "Kargir Ev Ahır Ve Tarla" vasıflı taşınmazdır. Konu taşınmaz Ekinözü-Kahramanmaraş yoluna cepheli olup, Ortaören mahallesine 1.7 km., Soysalı Mahallesine 3.3km., İğde Mahallesine 6.4 km. ve Ekinözü İlçe Merkezine 7.8 km. kuş uçuşu mesafededir. Konu taşınmaz Ortaören Mahallesine 2.8 km., Soysalı Mahallesine 4.9 km., İğde Mahallesine 3.9 km. ve Elbistan İlçe Merkezine 10.5 km. kuş uçuşu mesafededir. Konu taşınmazın bulunduğu bölgedeki arazilerin, Kalealtı Sulama Birliği tarafından Ceyhan Nehri' nden terfi ile elde edilen su ile sulandığı öğrenilmiştir. Ancak Kalealtı Sulama Birliğinin Elektrik İdaresine (AKEDAŞ) borçlarını ödeme güçlüğü çektiğini, bu sebeple su kesintisi olduğu bilgisi alınmıştır. DSİ 20. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bulunan arazilerin 2019 yılında hizmete girmesi beklenen Adatepe Barajı tarafından sulanacağı öğrenilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sondaj kuyusuna sahip arazilerde çerezlik ay çekirdeği, pancar, mısır, sulama imkanı olmayan tarlalarda ise buğday-arpa, nohut ve yem bitkisi dönüşümlü olarak ekilmektedir.

Konu taşınmaz Ekinözü Belediyesi mücavir alan sınırlarındadır. Bölgede imar çalışması henüz yapılmamış olup KARGİR EV AHIR VE TARLA vasfındadır. 15.000 m2 alana sahip olan taşınmazın ortalama uzunluğu 240 metre ortalama eni 70 metredir. Düz bir alanda olup geometrik olarak dikdörtgen şeklindedir. Sulu tarla niteliğindedir. Parsel sınırı içinden, 30 metre derinlikten 4 lt/sn debiye sahip sondaj kuyusu bulunmaktadır. Parsel üzerinde tek katlı betonarme 1 ahır, 2 katlı depo ve mesken binaları bulunmaktadır. Binaların dışı plastik boyalıdır. Soba ile ısıtılmaktadır. Parselin yapılardan sonraki bölümünde buğday anızı olduğu görülmüştür. Parsel üzerinde sondaj kuyusu bulunması sebebi ile sulu tarla niteliğindedir. AHIR: Parselin kuzey batısında, tek katlı betonarme olarak yapılmıştır. Ahır ve yem karma odası hacimlerinden oluşmaktadır. Zemini şap, kapısı demir doğrama, pencereleri ahşap, duvarları plastik boyalıdır. Ahır ve yem karma odasının net alanı 310, bürüt alanı 350 m2 dir. 2 KATLI DEPO ve MESKEN: Ahıra bitişik, betonarme tarzda yapılmıştır. Zemin katı tek oda hacminden oluşmakta depo olarak kullanılmaktadır. 1. Normal katı 3 oda 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 wc, antre-hol ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin zemini seramik, duvarları plastik boyalı, kapıları ahşap, pencereleri PVC dir. Islak zeminler tavana kadar fayans kaplıdır. Depo ve meskenin net alanı 190 m2, bürüt alanı 216 m2 dir.Yapıların toplam net alanı 500 m2, bürüt alanı 566 m2 dir. Yapılara ilişkin Ekinözü Belediyesinde ve Tapu Müdürlüğünde, ruhsat, proje vb. yasal evraklara rastlanılmamıştır. Konu taşınmaz 30 Mart 2014 yerel seçim öncesi belediye mücavir alan sınırı dışındadır. 30 Mart Yerel seçimler sonrasında, Kahramanmaraş ilinin Büyükşehir statüsü kazanması sebebi ile konu taşınmaz Ekinözü Belediyesi mücavir alan sınırına girmiştir. Seçimlerden sonra, bölgede henüz imar çalışması yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Yapılan görüşmede alınan bilgilere göre, konu parselin 1/25000 ölçekli planlar `tarım alanı` nda kalmakta olduğu plansız alanlar yönetmeliği kapsamında konu parsel üzerine 250 m yi geçmemek şartı ile konut amaçlı yapı yapılabilmekte olduğu parselin tarımsal amaçlı kullanılabileceği ifade edilmiştir." şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Kıymeti : 260.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 16/05/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 16/06/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, İğde Köyü, Tilkini Mevkii, 2328 Nolu parsel Tarla vasfındaki taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Konu taşınmaz Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, İğde Mahallesi, Tilkini mevkii 2328 parselde konumlu " Tarla " vasıflı taşınmazdır. Konu taşınmaz Ortaören Mahallesine 2.8 km., Soysalı Mahallesine 4.9 km., İğde Mahallesine 3.9 km. ve Elbistan İlçe Merkezine 10.5 km. kuş uçuşu mesafededir. Konu taşınmazın bulunduğu bölgedeki arazilerin, Kalealtı Sulama Birliği tarafından Ceyhan Nehri' nden terfi ile elde edilen su ile sulandığı öğrenilmiştir. Ancak Kalealtı Sulama Birliğinin Elektrik İdaresine (AKEDAŞ) borçlarını ödeme güçlüğü çektiğini, bu sebeple su kesintisi olduğu bilgisi alınmıştır. DSİ 20. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bulunan arazilerin 2019 yılında hizmete girmesi beklenen Adatepe Barajı tarafından sulanacağı öğrenilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sondaj kuyusuna sahip arazilerde çerezlik ay çekirdeği, pancar, mısır, sulama imkanı olmayan tarlalarda ise buğday-arpa, nohut ve yem bitkisi dönüşümlü olarak ekilmektedir. Konu taşınmaz Elbistan Belediyesi mücavir alan sınırlarındadır. Bölgede imar çalışması henüz yapılmamış olup TARLA vasfındadır. 21.850.00 m2 alana sahip olan taşınmazın ortalama uzunluğu 270 metre ortalama eni 80 metredir. %3 eğimli bir alanda olup geometrik olarak dikdörtgen şeklindedir. Konu taşınmaz mevcut durumda kıraç tarla niteliğindedir. Sulama Birliğinin tekrar faaliyete geçmesi veya baraj suyunun gelmesi halinde sulu tarla niteliği kazanacaktır. Parsel üzerinde buğday anızı olduğu görülmüştür. Konu taşınmaz 30 Mart 2014 yerel seçim öncesi belediye mücavir alan ve köy yerleşik alan sınırı dışındadır. 30 Mart Yerel seçimler sonrasında, Kahramanmaraş ilinin Büyükşehir statüsü kazanması sebebi ile konu taşınmaz Elbistan Belediyesi mücavir alan sınırına girmiştir. Seçimlerden sonra, bölgede henüz imar çalışması yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Yapılan görüşmede alınan bilgilere göre, konu parselin 1/25000 ölçekli planlar `tarım alanı` nda kalmakta olduğu plansız alanlar yönetmeliği kapsamında konu parsel üzerine 250 m yi geçmemek şartı ile konut amaçlı yapı yapılabilmekte olduğu parselin tarımsal amaçlı kullanılabileceği ifade edilmiştir. " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Kıymeti : 70.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 16/05/2017 günü 11:15 - 11:20 arası

2. Satış Günü : 16/06/2017 günü 11:15 - 11:20 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5777 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/03/2017

Basın: 578212

#

04 Nis 2017 - 16:29 - İhale İlanlari


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.