KÖMÜR ALIMI İŞİ

KÖMÜR ALIMI İŞİ

KÖMÜR ALIMI İŞİ

KAHRAMANMARAŞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kömür Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/370277

1-İdarenin

a) Adresi : Yörük Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kuşçu Caddesi No:22 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası : 344 223 74 25 - 344 251 51 00

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.120.000 Kg. Fındık Kömür, 80.000 Kg. Portakal Kömür

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : 1- Andırın İlçe Devlet Hastanesi 2- Dr. Süreyya Adanalı Göksun İlçe Devlet Hastanesi 3- Elbistan İlçe Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları 4- Afşin İlçe Devlet Hastanesi 5- Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi 6- Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi : - İlgili Sağlık tesislerinde, ihale edilen kömürü stoklama imkânı bulunmadığından, Teknik Şartnamedeki tabloda yer alan parti sayıları esas alınarak partiler halinde teslim edilecektir. - Sipariş edilen miktar kadar kömür herhangi bir gecikmeye uğramadan ilgili sağlık tesisinin kalorifer dairesine teslim edilecektir. - Sağlık Tesislerince yükleniciden yazılı veya sözlü olarak yakıt teslim edilmesi istendiğinde, yüklenici 10 (on) gün içerisinde ilgili sağlık tesislerine yakıtı teslim edecektir. - Yüklenici, malı sözleşme süresi bitene kadar Sağlık Tesislerinin talebi üzerine teslim edecektir. - Sağlık Tesisleri kendisine ait ihtiyaç miktarını tüketmesi veya kullanmaması durumunda malzemelerin teslim yerinde (Sağlık tesisleri arasında) Genel Sekreterliğimizin onayı ile değişiklik yapılabilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi Oniki Şubat/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati : 17.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif veren isteklilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesini sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kahramanmaraş ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Kahramanmaraş Halk Bankası Merkez Şubesi TR 070001200947200005000105 nolu hesabına ihale doküman bedelinin yatırılması ve makbuzlarının Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma birimine sunulmasından sonra ihale dokümanı alınacaktır. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi Oniki Şubat/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 435029

#

22 Eyl 2016 - 15:57 - İhale İlanlari


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.