Atatürkçü Düşünce Derneği’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Atatürkçü Düşünce Derneği Elbistan Şube Başkanı Ali Baygın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

 

Birleşmiş Milletlerin 8 Mart'ı, 1977 yılında "Kadın Hakları İçin Birleşmiş Milletler Günü” ilan ettiğini hatırlatan Baygın, “Buna karşın dünya kadınlarının özgürlük ve eşitlik mücadeleleri hâlâ sürmektedir ve yazık ki, çok mesafe alındığı da söylenemez. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kadınlar, sosyal adalet, eşitlik, ekonomik gönenç başta olmak üzere temel insan hak ve özgürlüklerinden erkeklerle eşit olarak yararlanamamaktadır. Daha da acısı, kadınlarımızın yaşam hakları da tehdit altındadır. Laik cumhuriyetin yücelttiği Türk kadını, yıllar içinde, sahip olduğu birçok hak ve kazanımlarla İstanbul Sözleşmesi gibi yasal güvencelerini de kaybetmiştir. Son yıllarda her gün birkaç kadınımız erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirmektedir.

Atatürk Cumhuriyeti döneminde, aydınlanma devrimleri ve özellikle 1926 Türk Medeni Kanunu ile kadınların ailede, eğitimde, siyasette ve sosyal yaşamda hak ettikleri değeri görebilmeleri için çok önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Türk kadını; birçok Avrupa ülkesinden on yıllar önce seçme seçilme hakkına kavuşmuş, eğitimden sağlığa, adaletten dış politikaya ve ekonomiye her alanda sosyal yaşamda yerini almıştır. Bu gerçeklerden hareketle, “Türkiye Cumhuriyeti öncelikle bir Kadın Devrimidir” dense yeridir” ifadelerini kullandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Elbistan Şube Başkanı Ali Baygın, “Dünyanın ilk kadın mitinglerinden birinin emperyalist işgale karşı 10 Aralık 1919’da 3 bin kadının katılımıyla Kastamonu’da yapıldığını, kadınlarımızın Milli Mücadele’ye yaptıkları insanüstü katkıyı, canları pahasına verdikleri emeği hiç unutmayan Atatürk, inançlı bir kadın hakları savunucusu, kadın - erkek eşitliğini muasır medeniyet seviyesini aşma hedefine ulaşmanın olmazsa olmaz koşulu gören gerçek bir aydın olarak, “Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" diyerek kadının insan olarak eşitliğinin altını çizmiş, “Dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını kadar emek verdim' diyemez.” sözleriyle de Türk kadınına hakkını teslim etmiştir.

Ancak emperyalizmin 100 yıllık laik cumhuriyeti güdümünde Orta Doğu tipi bir din devletine dönüştürme hedefi son 70 yılın sağ iktidarlarınca sahiplenilmiş, kadını özgürleştiren Kemalist aydınlanma devrimlerine karşı kamu kaynakları ile beslenen tarikat ve cemaatlerle birlikte harekete geçen karşı devrim iç ve dış çevrelerce alabildiğine desteklenmiştir. Her alanda “özgür ve eşit kadın” karşıtı politikalar yüceltilmiştir, yüceltilmektedir. Cumhuriyetin özgür, saygın, yetkin yurttaşları yerine; sosyal yaşamdan dışlanan, eve kapatılan, erkeğe ve iktidara mahkûm ve mecbur bırakılan, kaderci, suskun, hak bilincinden yoksun kadın olgusu toplum dokusuna işlenmeye çalışılmıştır, çalışılmaktadır.

Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşmanın, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi Kemalizm’i terk etmenin, devletimizin hamurundaki namus mayasını eksiltmenin, akıl ve bilim yolunu reddetmenin bedelini başta kadınlarımız, ulus olarak çok ağır ödüyoruz.

Ama nehirler tersine akıtılamaz! Emperyalizm ve işbirlikçileri ne yaparlarsa yapsınlar; ülkemizde de, dünyada da güçlü bir kadın dayanışması, örgütlü bir kadın direnci oluşmuştur. Bu dayanışma ve direnç, cinsiyetçi ön yargıları ve eşitsizlikleri aşmak konusunda dünden bugüne inançla ve inatla yoluna devam etmektedir, edecektir. Bu bakışla 8 Mart, kadınların ülkemizde ve dünyada bulundukları yeri sorgulama fırsatı olarak da değerlendirilmelidir.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, kadın hak ve özgürlükleri için de çarenin yeniden Atatürk Cumhuriyeti olduğunu yineliyor, kadın yurttaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

07 Mar 2024 - 16:37 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel