Orta hasarlı binasını güçlendirmek isteyenler için son gün 29 Aralık

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan genelgeye göre, orta hasarlı binalarını güçlendirmek isteyenlere tanınan başvuru süresi 29 Aralık’ta doluyor.

 

Buna göre; orta hasarlı binasını güçlendirmek isteyenler, 29 Aralık 2023 tarihine kadar güçlendirme ruhsatı verme yetkisine sahip idarelere yazılı başvuru yapacak. İlk aşamada yazılı başvuru yeterli olacak.

İçişleri Bakanlığı, orta hasarlı binaların durumuna ilişkin olarak kasım ayı içerisinde bir genelge yayımlamıştı. Bu genelgeye göre konutlarının güçlendirmeye elverişli olduğunu düşünen ve konutlarını güçlendirmek isteyenlerin 29 Aralık 2023 tarihine kadar kat maliklerinin beşte dördünün yazılı onayı ile ruhsat vermeye yetkili idareye başvuru yapmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar ve onarım için yapı ruhsatı alamayanların konutları ise genelgenin birinci maddesi gereği ağır hasarlı konutlar gibi işlem görecek. Elbistan’da çok sayıda orta hasarlı binanın güçlendirilmesi amacıyla Elbistan Belediyesi’ne başvuru geldiği biliniyor.

Binalarına güçlendirme yapmak için kendilerine başvuranların bilgileri, 5 Ocak 2024 tarihine kadar ÇŞİDB ve AFAD il müdürlüklerine bildirilecek. Söz konusu binaların kura çekimi ve konut teslimi ile yıkım işlemleri askıya alınacak.

Başvuru yapmayan orta hasarlı bina bağımsız bölüm hak sahipleri, yeni bir işleme gerek kalmaksızın AFAD il müdürlükleri tarafından kura çekimi ve konut teslimi sürecine dahil edilecek.

Güçlendirmek için başvuru yapılan binaların ruhsat işlemleri 5 Nisan 2024 tarihine kadar tamamlanacak. Ruhsat aldığı halde 1 yıl içinde güçlendirme yapmayanların binaları ağır hasarlı gibi işlem görüp yıkılacak. Varsa AFAD hak sahiplikleri düşecek ve konut teslim edilmeyecek.

29 Aralık 2023 tarihinden itibaren orta hasardan yeni hak sahibi olacak olanlar da ağır hasarlı gibi işlem görecek.

25 Ara 2023 - 17:08 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel