Büyükşehir, 12 zabıta memuru alımı yapacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 zabıta memuru alınacak.

Açıktan atama yoluyla yapılacak alımda KPSS taban puanı en az 70 olanlar ve üniversitelerin lisans programlarından mezun olanlar başvuru yapabilecek. Adaylardan; İngilizce ve Arapça gibi dilleri bilmenin yanında B sınıfı ehliyet sahibi olmaları da istenecek.

Başvuru yapacaklarda genel olarak; “Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak ve 30 yaşını doldurmamış olmak” gibi şartlar aranacak.

Sınava girmek isteyen adaylar, “başvuru formunu” www.kahramanmaras.bel.tr internet sayfasından temin edecek. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 4-8 Aralık tarihleri arasında mesai bitimine kadar, başvuru formu ve başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte mesai saatleri içerisinde, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak.