13 dönümlük hazine arazisi yatırımcılara 49 yıllığına kiralanacak

Elbistan’da 13 bin m² büyüklüğündeki ham toprak vasfını taşıyan hazine arazisi, yatırımcılara 49 yıllığına kiralanacak.

13 dönümlük hazine arazisi yatırımcılara 49 yıllığına kiralanacak
Haber albümü için resme tıklayın

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Elbistan’a bağlı Pınarbaşı Mahallesi sınırlarındaki 13 dönümlük hazine arazisinin yatırımcılara kiralanması amacıyla ilan yayımladı. Söz konusu arazinin ham toprak vasfında ve imarsız olduğu belirtildi. Yatırımcılara; 49 yıl süreli irtifak hakkı kurulmasına esas olmak üzere bedelsiz olarak bir yıl süreli ön izin verilecek.

Yatırım yeri tahsisi teşvikinden; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olanlar yararlanabilecekler.

İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı (toplam sabit yatırım tutarı, sektörlere göre belirlenen 500 bin ila 1 milyon Türk Lirasından az olmamak üzere) taşınmazlar için belirlenen rayiç değerin, tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayacak.

Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan, taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda taahhüt içermeyen net öz kaynağa (ödenmiş sermaye) sahip olan, yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden, taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı elli milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

 Yapılacak yatırım ise, 5.Bölge kapsamında desteklenen sektörler arasında yer alması şartı bulunuyor. Yatırım yeri tahsisi için isteklilerin 31 Ekim’e kadar başvurmaları gerekiyor. Yatırım yeri tahsisi teşvikinden; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, yap-işlet devret kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamayacak.

Söz konusu arazinin rayiç bedeli ise 7 milyon 808 bin lira olarak belirlendi.

02 Eyl 2023 - 16:11 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel