Depremzedelere ek MTV istisnası tanındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan genel tebliğe göre, depremden etkilenen illere istisna getirildi ve bu illerde kayıtlı olan taşıtlar ek MTV'den muaf tutulacak.

 

Ayrıca, deprem nedeniyle yıkılan veya hasar gören binaların maliklerine ait taşıtlar da ek MTV'den istisna olacak.

Elbistan ve Pazarcık merkezli depremler nedeniyle tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınmasına yönelik düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Yayımlanan tebliğe göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak. Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

6 Şubat'taki felaket nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna olacak.

Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların malikleri ve birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerden, adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunanlar ile deprem nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulunanlar veya bunlar adına veli, vasi, kanuni temsilciler ve konuya ilişkin olarak vekaletname ile tayin edilen vekillerce tebliğ ekinde yer alan "Ek MTV İstisna Talep Formu" ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici belgelerle taşıta dair mükellefiyetin bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurulması halinde taşıtlara tahakkuk ettirilen ek MTV terkin edilecek.

28 Tem 2023 - 12:21 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel