Danıştay, C Termik Santrali için verilen iptal kararını onadı

Danıştay, Afşin C Termik Santrali'nin ÇED raporunu iptal eden Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı onadı.

 

Danıştay 6’ncı Daire, Kahramanmaraş, Afşin‘de Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Afşin C Termik Santrali Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı Projesi’’ne verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu” onayının iptal kararını onadı.

Afşin ilçesine bağlı Altunelma ile Tanır Mahallesi sınırları dahilinde yapımı planlanan, her biri 600 MW kurulu güce sahip üç üniteden oluşacak Afşin C Termik Santrali için hazırlanan ÇED raporu 27 Mart 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Bölge halkı, TEMA Vakfı ile Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu tarafınduruldan söz konusu kararın durdurulması için dava açılmıştı. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nde görülen dava sürecinde İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çukurova Üniversitelerinde görevli 7 profesörden oluşan bilirkişi heyetince 50 sayfalık rapor hazırlanmıştı.

Çevre, meteoroloji, harita, kimya, jeoloji, ziraat, hidroenerji alanlarında uzman bilim adamları, geçtiğimiz aylarda bölgede keşif yapmıştı. Bilirkişi heyeti, ‘C Santralinin yapımı için verilen ÇED olumlu raporu’ hakkındaki raporunu hazırlayarak davanın görüldüğü Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’ne sunmuştu.

Bilirkişi heyeti, 1800 MW kurulu güçteki C Santrali’yle ilgili ÇED dosyasının; tarımsal faaliyetler, çevre kirliliği, su havzaları ve insan sağlığı yönünden birçok eksiği olduğuna ilişkin görüş belirtmişti.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, dava konusu çevresel etki değerlendirme kararında hukuka uygunluk bulunamadığına hükmederek ÇED olumlu kararını tümden iptal etmişti. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hukuka ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle kararın bozulması için Danıştay’a başvurdu. Danıştay 6.Dairesi tarafından görülen temyiz davasına Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Varlık Fonu AEL Elektrik Üretim A.Ş. de müdahil oldu. Danıştay 6’ncı dairesi, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı, oy çokluğu ile onadı.

Danıştay tarafından verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 01 Haziran 2022 tarih ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A-2-(i) maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına, oy çokluğuyla karar verildi.”

Oy çokluğu ile alınan karara bir üye tarafından bilirkişi keşif ve raporlama sürecine işaret edilerek aleyhte görüş bildirildi.

26 Haz 2023 - 16:43 - Güncel