İstiklal Üniversitesi 46 personel alacak

 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Elbistan’la birlikte diğer yerleşkelerde istihdam edilmek üzere 46 kişilik sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

Üniversitenin internet sitesinde yayımlanan ilana göre, mühendis, tekniker, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi kadrolarda 46 personel istihdam edilecek. Personeller, İstiklal Üniversitesi’nin Elbistan ve diğer yerleşkelerinde görev yapacak.

Başvuru yapacak adaylarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 50 (elli) puan almış olmak, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması şartları aranacak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu (heyet) raporu istenecek. Sadece bir kadroya başvurulabilecek. Birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacak.

Başvurular; sadece online olarak kurumun internet sitesi üzerinden kabul edilecek.