Evde sağlık hizmeti sunumunda kriterler değişti

Sağlık Bakanlığı, yaşamını sürdürdüğü mekânda sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu tespit edilen bireylere evde sağlık hizmeti sunumuna ilişkin yönetmeliği güncelledi.

Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından, yaşamını sürdürdüğü mekânda sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu tespit edilen bireylere hizmet standartlarına uygun şekilde mahallinde yapılması mümkün olan tıbbi hizmetlerin sunulmasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan Yönetmelik, evde sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile evde sağlık hizmeti sunumuna ilişkin faaliyetleri kapsıyor.

Evde Sağlık İletişim Merkezi (ESHİM); 444 38 33 numaralı hattan veya Bakanlık tarafından belirlenecek iletişim hattı ile hizmet sunacak. Hasta başvurusu Evde Sağlık Yönetim Sistemi’nde (ESYS) kayıt altına alınacak ve Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi’ne (ESKOM) iletilecek. Evde sağlık hizmeti talebinde bulunan bireyler ESHİM’e saat 24.00’e kadar başvuru yapabilecekler.

Tanısı konmuş hastalıklar sebebiyle cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan ve/veya yaşlılığından dolayı sağlık hizmetine ulaşımda zorluk yaşayan, yaşadığı mekânda evde sağlık hizmeti alma talebinde bulunan ve bu talebi uygun görülen birey evde sağlık hastası olacak.

Evde sağlık hizmet kapsamına; 80 yaş ve üzeri hizmet talep eden tüm yaşlılar, Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş kronik hastalığı bulunan ve günlük yaşam aktiviteleri skoru yönünden tam bağımlı veya ileri derecede bağımlı olarak nitelendirilen 65 yaş ve üzeri hastalar, Hastalığı sebebiyle cihaza ve/veya eve bağımlı hastalar, Palyatif bakım hizmeti almış ve tıbbi bakımının evde yapılması uygun görülen hastalar, Hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından evde sağlık hizmeti sunulması uygun görülen ve tedavi planı yapılan sürekli tıbbi bakım hizmeti alması uygun görülen hastalar, Sağlık tesisinden taburculuk sonrası otuz güne kadar (gerektiğinde hekim tarafından otuz güne kadar sürelerle uzatılabilen) tıbbi bakıma ihtiyacı olan ve hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından süreli tıbbi bakım hizmeti alması gereken bireyler, alınabilecek.

Diyabet, kalp yetmezliği, inme, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), alzheimer/demans, nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser, multimorbiditeye sahip kronik hastalar, kalça/diz/omuz fraktürü sonrası tedavi ve takip yapılan hastalar ve amputasyon sebebiyle tıbbi bakım alması gereken hastalar öncelikli olarak evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirmeye alınacak.