İtfaiye alımı için başvurular 26 Mayıs’ta sona eriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edeceği 20 itfaiye eri için başvurular 26 Mayıs’ta sona erecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ilk defa atanmak üzere itfaiye eri alımı için ilan yayımlandı. 20 kişilik alım için KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yapılacak.

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların; Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ve Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak şartlarını taşıması gerekiyor.

Ayrıca; ilan edilen itfaiye eri (kadın/erkek) kadrolarından 12’si için, üniversitelerin sivil savunma ve itfaiyecilik, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, acil durum ve afet yönetimi ön lisan programlarının birinden mezun olmak ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranacak.

8 kişilik kadro içinse herhangi bir lise ya da dengi okuldan mezun olmak ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak. Adayların 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, asgari 70 puan almış olması gerekiyor.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 26 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak.