Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilk defa atanmak üzere çeşitli branşlarda 38 memur alımı için ilana çıktı.

 

Resmi Gazete’de yayımlanan personel alımı ilanına göre; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 20 memur, 10 mühendis, 5 mimar ve 3 de şehir plancısı olmak üzere toplam 38 personel istihdam edilecek.

Nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla yapılacak memur alımı için başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar ise şu şekilde belirlendi:

“Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.”

Sınava girmek isteyen adaylar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesindeki başvuru formunu dolduracak ve nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı. erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı. 2 adet biyometrik fotoğraf. İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe hazırlayacak.

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenen belgeler ile

26-30 Aralık tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi’ne başvurabilecek. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde belediyenin [email protected] mail adresine gönderilebilecek.

Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 katı oranında aday, sözlü sınava çağrılacak.

16 Kas 2022 - 16:59 - Güncel