Pınarbaşı’nda tapu kadastro askı cetveli ilan edildi

Elbistan’a bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki tapu kadastro güncellemesi sonrasında değişikliklere ait askı cetveli muhtarlık binasında görülebilecek. Taşınmazları ile ilgili itirazların 30 gün içerisinde Afşin Kadastro Mahkemesi’ne yapılması gerekecek.

Kahramanmaraş Kadastro Müdürlüğü, Elbistan’a bağlı 8’i merkez mahalle olmak üzere toplam 16 yerleşim biriminde kadastro güncelleme çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hatalar giderildi. Ayrıca uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro paftaları tekrar düzenlenerek tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması hedefleniyor.

Bu çalışmalar kapsamında Pınarbaşı Mahallesi’ndeki parsellerin son halini gösteren askı cetveli de ilan edildi.

Hak sahipleri, çalışmalarla ilgili olarak taşınmazlarının son halini muhtarlık binalarındaki askı cetvelinden öğrenebilecek. İtirazların yapılması için ise 2 Ağustos tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.

Söz konusu taşınmazlar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile sınırların tespitinde hata olduğunu iddia edenler, Elbistan Kadastro Mahkemesi’nde dava açabilecek. Hak sahipleri, dava açıldığına dair mahkemeden alacakları belgeyi Elbistan Kadastro Müdürlüğü’ne ibraz edecek. Dava açılmayan taşınmazlarla ilgili kadastro işlemleri de kesinlik kazanacak.

02 Ağu 2022 - 17:39 - Güncel